Svenska Jägareförbundet Jakt- och viltvårdsuppdraget

Meny

Jakt- och viltvårdsuppdraget

Rådjur, kronhjort och älg ingår i CWD-övervakningen. Prover från avmagrade eller på annat sätt sjuka djur behövs från hela Sverige. Djur som hittas döda är också intressanta. Foto: Mostphotos

Viltdata används för att sprida information om CWD!

SVA behöver få in prover från avmagrade och sjuka hjortdjur till den pågående CWD-övervakningen. Svenska Jägareförbundet stödjer arbetet genom att sprida information via Viltdata, som når ca 13 000 jaktlagsrapportörer.

2019-10-14

CWD (avmagringssjuka) är en sjukdom som kan drabba hjortdjur. SVA som ansvarar för övervakningen av denna och andra viltsjukdomar, behöver hjälp med att sprida information om CWD och vad man ska göra om man hittar en älg, kronhjort eller rådjur som man misstänker drabbats av sjukdomen.

- Genom Viltdata har vi ett fantastiskt kontaktnät ute i landet berättar Göran Bergqvist som ansvarar för Viltövervakningen inom förbundet. Vi har skickat ut information om CWD till cirka 13 000 jaktlagsrapportörer nu precis innan älgjakten drar igång i södra Sverige och börjar igen efter brunstuppehållet i norr. På så vis finns uppdaterad information tillgänglig i väldigt många jaktlag.

Information om viltsjukdomar utgör en del av Svenska Jägareförbundets Jakt- och Viltvårdsuppdrag.

Mer information om CWD-övervakningen finns här (Viktigt rapportera avmagrade hjortdjur och fallvilt under älgjakten).

Svenska Jägareförbundets samlade information om CWD.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick