Svenska Jägareförbundet

Meny

Vilt

Foto: Mostphotos

Viktigt rapportera avmagrade hjortdjur och fallvilt under älgjakten

Under älgjakten rör sig många jägarögon i skog och mark. Kom ihåg den pågående CWD-övervakningen om du ser ett avmagrat hjortdjur med udda beteende, eller om du hittar ett dött djur (älg, kronhjort eller rådjur). Efter att de första CWD-fallen påträffats i Sverige behöver Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) jägarnas hjälp för att bygga kunskap om sjukdomen.

2019-10-09

I våras hittades de första fallen av CWD (Chronic Wasting Disease) i Sverige. Det var två älgkor i Norrbotten som drabbats. Sjukdomen, som även kallas avmagringssjuka hos hjortdjur, är dödlig men det finns olika varianter. Klassisk CWD är smittsam, medan atypisk CWD antas kunna uppkomma spontant vilket innebär att den inte behöver vara smittsam.

I Nordamerika är klassisk CWD känd sedan länge. Erfarenheten är att sjukdomen är svår att utrota eller kontrollera om den inte upptäcks på ett tidigt stadium. Om klassisk CWD skulle få fäste i Skandinavien skulle det kunna få allvarliga konsekvenser för hjortdjuren, och därmed också för jakten och rennäringen. Klassisk CWD upptäcktes hos vildren i Norge 2016, men genom en lokal och tillfällig utrotning av vildrenarna i det drabbade området hoppas norska myndigheter att man lyckats utrota sjukdomen.

I den efterföljande CWD-övervakningen har man hittat några fall av atypisk CWD i Norden. Om man genom forskning kan bevisa hypotesen att sjukdomen uppkommer spontant, då har atypisk CWD förmodligen alltid funnits i Norden och enstaka fall kan förväntas i alla hjortdjurspopulationer.

- Svenska Jägareförbundet följer utvecklingen kring CWD-fallen. Experterna på svenska myndigheter är trygga i sin bedömning att de svenska fallen handlar om atypisk CWD, men nu krävs en ökad provtagning för att för att lära mer om sjukdomen. Det gäller inte minst eftersom atypisk CWD är en nyupptäckt sjukdom som vi inte vet så mycket om. Övervakningen handlar dessutom om att klargöra om utrotningen av klassisk CWD lyckats. Under älgjakten är det därför viktigt att alla som ser eller avlivar sjuka hjortdjur rapporterar detta till SVA, säger Bodil Elmhagen, forskningssamordnare på Svenska Jägareförbundet.

Här kan du rapportera till CWD-övervakningen

SVA vill få in prover från:

  • Älg, kronhjort och rådjur med något av följande symptom: kraftig avmagring, balansproblem, cirkelgång, huvudskakningar, onormalt beteende/oskygghet, dregling eller ökad urinering. Djuret ska vara vuxet (minst 6 kindtänder i vardera underkäkshalva). Djurets huvud behövs vid provtagning, så avliva inte djuret med skott mot huvudet.
  • Älg, kronhjort och rådjur som hittas döda, alternativt kasseras efter ordinarie jakt på grund av sjukdom
  • Rapportera via mobilen eller datorn (https://rapporteravilt.sva.se/), mejl till vilt@sva.se, eller telefon dagtid 018-674000
  • Hur man skickar in prover till SVA

Korta filmer om CWD

Om du vill veta mer om CWD finns två nyproducerade filmer från SVA:

 

Mer om CWD

Samlad information om CWD på Svenska Jägareförbundets hemsida

Tillbaka till överblick