Svenska Jägareförbundet

Meny

Jakt- och viltvårdsuppdraget

Foto: Niklas Liljebäck

Glöm inte rapportera om du hittar ett självdött rådjur, älg eller kron

Såhär på vårvintern har en del djur svårt att klara sig och magrar av. Särskilt självdöda eller trafikdödade rådjur är högintressanta för provtagning för avmagringssjuka hos hjortdjur (CWD). Älg och kronhjort är också intressanta. Hjälp till att bygga viktig kunskap genom att rapportera och skicka prover till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

2021-03-05

Övervakningen och provtagning för CWD (avmagringssjuka hos hjortdjur) fortsätter i Sverige under 2021. Provtagningen görs på vuxna rådjur, älgar och kronhjortar som har en förhöjd risk att vara drabbade genom att de självdött, dödats i trafiken, eller om de visat tecken på sjukdom.

CWD är en prionsjukdom som förstör det drabbade djurets hjärna. Det finns inget botemedel utan djuret får successivt ökade tecken på hjärnskador. Det kan till exempel få problem att röra sig, ha svårt att hålla balansen eller börja bete sig onormalt. Djuret får också svårt att föda sig, vilket i slutskedet gör att det magrar av och dör. Ett hjortdjur som utvecklat CWD kan också löpa större risk att dödas i trafiken eller av rovdjur.

Kontakta Viltsektionen genom webb-formuläret rapporteravilt.sva.se eller via SVA:s växel 018-67 40 00 om du hittar hjortdjur som kan vara intressant för provtagning. Mer information från SVA finns här.

Läs mer om vad SVA säger om CWD-övervakningen 2021 och varför rådjur just nu är extra viktiga att provta.

Se SVA:s kortfilmer om CWD

Läs mer om CWD

Här hittar du samlad information om CWD på Svenska Jägareförbundets hemsida

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick