Svenska Jägareförbundet

Meny

Vilt

Foto: Mostphotos

Rapportera döda rådjur till CWD-övervakningen

Rådjuren har det tufft under vintern och en del dukar under. Självdöda och trafikdödade rådjur är högintressanta för provtagning för avmagringssjuka hos hjortdjur (CWD). Hjälp till att bygga viktig kunskap genom att skicka prover till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Även motsvarande fall av kronhjort och älg är av fortsatt intresse för CWD-övervakningen.

2021-02-02

Avmagringssjuka hos hjortdjur (CWD) upptäcktes i Norge för fem år sedan. Sedan dess har enstaka fall påvisats också i Sverige. CWD är en prionsjukdom som förstör det drabbade djurets hjärna. Det finns inget botemedel utan djuret får successivt ökade tecken på hjärnskador. Det kan till exempel få problem att röra sig, ha svårt att hålla balansen eller börja bete sig onormalt. Djuret får också svårt att föda sig, vilket i slutskedet gör att det magrar av och dör.

Det finns smittsamma varianter av CWD, men det förekommer också s.k. atypisk CWD där sjukdomen verkar uppkomma spontant (inte genom smitta) hos gamla hjortdjur som en sällsynt form av åldersförändring. De fall som hittills påträffats hos älgar i Sverige, Norge och Finland är av den atypiska varianten, men i sydvästra Norge har smittsam CWD påvisats hos vildren på Nordfjella och Hardangervidda.

I Sverige pågår övervakning av CWD och den fortsätter under hela år 2021. Extra viktigt i år är att få in mer prover från rådjur. Vi vet att både kronhjort och älg kan utveckla CWD, men rådjur är fortfarande ett frågetecken, och hittills har alltför få prover från rådjur kommit in till övervakningen, säger Gustav Averhed, biträdande statsveterinär på SVA.

Att hitta CWD-drabbade djur är lite som att leta efter en nål i en höstack så länge sjukdomen är ovanlig. Provtagningen riktas därför in på djur som har en förhöjd sannolikhet att vara drabbade. Dit hör försvagade djur på vintern, eftersom CWD kan vara en bidragande orsak till att ett djur inte längre klarar påfrestningar som snö och svåråtkomlig föda. Dit hör också djur som dödas i trafiken, eftersom djur med CWD kan ha en nedsatt förmåga att upptäcka och undkomma faror som bilar.

Vi kommer att fortsätta precis som tidigare att undersöka riskdjur för CWD. Det är alla vuxna rådjur, älgar och kronhjortar som hittas döda, dödas i trafiken, eller avlivas på grund av sjukdom eller skada. Vi önskar att alla är extra uppmärksamma nu i vinter och under vårvintern, då många svaga eller sjuka djur magrar och avlider. Dessa djur är mycket intressanta för övervakningen. Om man hittar ett sådant djur är det bara att höra av sig till viltsektionen på SVA för beställning av vårt kostnadsfria provtagningsmaterial, säger Gustav Averhed.

Kontakta Viltsektionen genom webb-formuläret rapporteravilt.sva.se eller via SVA:s växel 018-67 40 00. Mer information från SVA finns här.

När får man avliva ett skadat eller sjukt djur?

Prover från vuxna rådjur, kronhjortar och älgar som avlivats efter att ha uppvisat tecken på sjukdom är också högintressanta för CWD-provtagning. Ett djur som ska provtas för CWD ska inte avlivas med skott mot huvudet, eftersom CWD-proverna ska tas från hjärna, och lymfkörtlar i svalget. Men när är det tillåtet att avliva ett sjukt eller skadat djur, exempelvis ett djur som påträffas när jakt inte är tillåten? Detta regleras av paragraf 40c i jaktförordningen. Här kan du läsa mer om vad som gäller kring avlivning av djur, och när detta är tillåtet i syfte att förkorta djurets lidande.

Se SVA:s kortfilmer om CWD

Om CWD och sjukdomens förekomst i Skandinavien
Om CWD-övervakningen och provtagningen


Läs mer om CWD

Här kan du läsa mer om CWD på Svenska Jägareförbundets hemsida

Tillbaka till överblick