Svenska Jägareförbundet

Meny

Foto: Ondrej Prosicky/Mostphotos

Digital inventering av stora rovdjur möjlig

I samband med nya GDPR så möjliggjordes användandet av viltkameror för privatpersoner. Att sätta ut viltkameror för att se vad som finns på sin mark är både roligt och utmanande, framför allt om man satsar på att få högkvalitativa bilder på mer ovanliga djurarter som lodjur.

Dessutom finns möjligheten att se saker som man annars aldrig får möjligheten att se. Som exempel har sekvenser som parningar och rovdjur som slagit bytesdjur fångats på bild och/eller video.

Det gäller att man lyckas överlista dessa arter och hitta de platser där de naturligt passerar. Det är även en fördel om man kan få dem att stanna upp framför kameran för att öka möjligheterna att få bra och kvalitativa bilder. För lodjur kan man göra detta genom att sätta ut något som avviker, likt en EU-pall, eller använda något som avviker likt en gammal husvägg. Detta eftersom lodjur gärna vill doftmarkera på sådant. Om man dessutom tillsätter doftmedel på EU-pallen eller det man använder så kan man få lodjuren att stanna under en betydligt längre tid. Som doftmedel kan man använda valeriana eller bävergäll som mixats med glycerin till en pasta, i sin tur kan man blanda det med fårullsfett för att det ska bli mer bestående. Det finns en missuppfattning att man på så sätt lockar lodjur till marken men så är inte fallet, om man inte har något som sticker ut och endast använder doftmedel så passerar lodjuren endast doftstationen och ignorerar den.

Om man vill få vargen på bild måste man tänka annorlunda, dock kan man använda samma doftmedel som för lodjur men man kan inte använda saker som sticker ut eftersom de är för skygga och blir istället skrämda. Doftmedel på en stubbe, sten eller kvist fungerar då mycket bättre.

Utöver att det är roligt att försöka få den där perfekta bilden eller filmen så kan det vara till stor nytta för framtida jakt på de stora rovdjuren och framför allt lodjur. Den metod för lodjursinventering som tidigare använts i störst utsträckning är snöspårning. Ett varmare, snöfattigt och mer ostabilt klimat har gjort att denna metod har stora brister och kraftigt försvårar inventeringarna vilket i sin tur ger stora risker att lodjursstammen underskattas och jakten uteblir även fast det finns gott om lodjur och utrymme för jakt.

Det många inte vet är dock att bilder eller sekvenser av bilder där det finns fler än ett lodjur fungerar lika bra som underlag som traditionell snöspårning, det finns även flertal exempel på att bilder har spelat en avgörande roll för möjligheten till lodjursjakt.

Men vad krävs för att din bild på lodjur ska bli godkänd? Dels så krävs det att man följer de lagar och regler som gäller kring användandet av viltkameror, dels att de kriterier som återges i naturvårdsverkets instruktioner för fastställande av föryngring uppnås.

Läs mer! Lodjur - Instruktion för inventering

I instruktionen radas det upp följande kriterier för att en föryngring ska dokumenteras:

  • Originalfoto eller film finns och lämnas till SNO (statens naturoppsyn) eller länsstyrelsen löpande senast 1 april.
  • Fotot visar två eller flera djur tillsammans på samma foto med tydlig skillnad i storlek mellan djuren.
  • Foto eller film som visar en eller flera lodjursungar med en typisk kort och rund kroppsbyggnad eller ett tydligt lekbeteende.
  • I en film eller fotoserie ska det inte gå mer än tio minuter från att man ser ett djur tills man ser ett annat, och det ska vara tydlig skillnad i storlek och utseende/färgteckning mellan djuren.
  • Platsen där fotot/filmen är taget ska kontrolleras i fält av fältpersonal och vid kontroll ska man kunna se att platsen på fotot motsvaras av verkligheten.
  • Datuminställning på kamera ska kontrolleras av fältpersonal.
  • Foto och film som inte uppfyller ovanstående krav kan undantagsvis godkännas efter nationell granskning i de fall då observationen är av avgörande betydelse för landets förvaltning

Det är viktigt att komma ihåg i sammanhanget att även fast den rapporterade föryngringen blir godkänd så innebär det inte per automatik att det blir en ny föryngring, utan den måste särskiljas från andra observationer enligt specifika avståndskriterier. Dock kan bilden eller filmen vara den pusselbit som krävs för att en grupp med observationer ska särskiljas från en enskild föryngring till två.

Bilderna kan i sin tur rapporteras in i www.skandobs.se eller direkt till din länsstyrelse. Om du vill ha hjälp från Jägareförbundet är du välkommen att kontakta ditt lokala kontor: Personal i landet

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video


2021-09-15 2022-02-22