Svenska Jägareförbundet

Meny

Drönarbild på skog. Foto: Mostphotos

Om digital viltövervakning

Regelverket kring användandet av viltkameror har underlättats, nu behöver man inte längre särskilt tillstånd. Denna förändring, samtidigt som den tekniska utvecklingen de senaste åren går i rasande fart, ger stora möjligheter att med hjälp av viltkameror, drönare och artificiell intelligens (AI) utveckla viltövervakningen till helt nya nivåer.

Därför vill Svenska Jägareförbundet inspirera och uppmuntra jägare till att på ett ansvarsfullt och etiskt sätt utnyttja denna teknik.

Användandet av teknik som viltkameror och drönare är inte enbart roligt, utan är även lärorikt och underlättar en ansvarsfull förvaltning. Användandet av till exempel viltkameror kombinerat med AI skulle kunna ge oss möjligheter att på helt nya sätt övervaka våra viltstammar. Kan vi få bättre koll på utvecklingen av vildsvinsstammen och reproduktionen enskilda år? Kanske till och med hur många vildsvin vi har? Kan vi få reda på älgstammens utveckling och reproduktion innan älgjakten startar? Få en effektivare övervakning och bekämpning av invasiva främmande arter? Upptäcka viltsjukdomar snabbare?

Svenska jägareförbundet tar därför ett kliv att vara med och driva denna utveckling framåt för en bättre och mer faktabaserad jakt och viltförvaltning. Vi kommer från och med nu succesivt utveckla arbetet för att få svar på frågorna ovan och hitta nya sätt som kan hjälpa jägare att få ut så mycket som möjligt av viltkameror och den teknik som nu finns tillgänglig.


2021-08-26 2021-09-29