Svenska Jägareförbundet

Meny

Foto: Mostphotos

Viltkameror

För att lyckas med användandet av viltkameror finns det ett antal grundläggande saker att tänka på, det kan handla om allt från vilka specifikationer man ska titta på vid inköp, vilka kamerainställningar man använder till hur man placerar kamerorna.

Det är viktigt att man noga tänker på vad man ska ha kameran till och vilket behov man har innan man köper en kamera. Till exempel så ska man tänka på att en sändande kamera är dyrare och kan strula mer än en enkel kamera som endast lagrar på minneskort, samtidigt som återkopplingen hos en sändande är direkt.

Det är även bra att titta på övriga specifikationer på kameran inför ett köp, det kan till exempel vara hur stor fotovinkel och PIR-vinkel den har, tiden mellan detektering och foto samt hur många bilder den tar i följd. I ordlistan kommer termer som förklarar mer om vad de olika specifikationerna betyder.

När man placerar kamerorna finns det en del saker att tänka på. Viktigt är att kameran ska peka mot norr, detta eftersom man vill ha solen vid kamerans rygg så mycket som möjligt för att undvika solbilder vilka kraftigt försämrar bildkvaliteten. Det är även viktigt att man inte har grenar tätt inpå kameran som vid rörelse kan trigga kameran, likaså grenar ovanför som kan tyngas ner av eventuell snö och därmed täcka linsen.

Hur man vinklar kameran är också viktigt, om man har kameran vid t.ex en viltstig är det en bra idé att sätta kameran så den riktas lite snett över stigen för att kunna fånga djuren under en längre tid än vad man hade gjort om man vinklat kameran tvärs över stigen. Föremål som minsta lilla gren eller grässtrå nära linsen ger stor risk för överexponeringen under nattetid och kan därmed göra det svårt att identifiera eventuellt vilt på bilden.

Anpassa även höjden på kameran beroende på vilka arter som du inriktar dig på och vilka arter som finns i området. Ska du fånga lodjur på bild så är strax under midjehöjd ett bra riktmärke medan om du ska inrikta dig på älg så är huvudhöjd rimligare. Tänk på att där det finns stor sannolikhet för vildsvin och björn så har dessa en förmåga att gå på kameran och ha sönder den, ett tips är därför att vid framför allt åtlar så sätt kameran på en högre höjd så de inte kommer åt.

För att lära er mer om användandet av viltkameror rekommenderas att ni går den digitala föreläsningen Tema kamerainventering lo, där får ni lära er mycket mer om viltkamerornas funktioner, hur man lämpligast placerar dessa och andra tips och trix för inte enbart lodjur utan även andra arter. Ni kan se när utbildningen genomförs genom att klicka här!


2021-08-26 2022-03-03