Svenska Jägareförbundet

Meny

Viltbild kommer vara öppet för alla som har en viltkamera och vill bidra till framtidens viltövervakning. Foto: Privat webbkamera

Viltbild – framtiden för svensk viltövervakning

Viltövervakningen har en lång historia i Sverige, och bygger på frivilliga insatser av jägare. SJF har sedan 1938 ansvarat för delar av viltövervakningen på uppdrag av staten.

Det har handlat om avskjutningsstatistik, inventering av till exempel älgstammen i form av observationer under jakt, flyginventeringar och spillningsinventeringar för att nämna några. För övriga klövviltsarter som vildsvin, rådjur, dovvilt och kronvilt har man försökt hitta inventeringsmetoder, som till exempel klövviltsobs och spillningsinventering. Tyvärr är dessa metoder på flera sätt bristfälliga och det finns ett behov av att komplettera med nya inventeringsmetoder.

Viltkameror är sedan 2018 tillåtet för privatpersoner att använda utan särskilda tillstånd från svenska myndigheter, dock krävs tillstånd från den enskilda markägaren. Främst är det jägare som nyttjar denna möjlighet, men länsstyrelser och forskare använder också viltkameror. Hundratusentals kameror och miljontals bilder från hela Sverige erbjuder nya möjligheter att övervaka förändringar i viltstammarna.

Den artificiella intelligensen (AI) går även den väldigt fort fram, att separera arter och räkna antal individer på kamerabilder är under utveckling med lovande resultat. Att till och med kunna identifiera enskilda individer med hjälp av AI är inget vi kan utesluta vara möjligt inom en snar framtid.

Den tekniska utvecklingen går i en rasande fart och medför stora möjligheter inom viltövervakningen, här ska SJF ligga i framkant i utvecklingen. Därför har Svenska jägareförbundet, tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet, tagit steget att utveckla viltbild, en plattform för insamling, samordning och analys av viltkamerabilder.

Viltbild kommer vara öppet för alla som har en viltkamera och vill bidra till framtidens viltövervakning. Som användare kommer du kunna skapa ett konto och med några enkla knapptryck ladda upp och ange nödvändig information om uppladdningen av bilder, till exempel mellan vilka datum som kameran varit i gång och om bilderna ska vara privata eller publika för andra användare. Därefter kommer dina bilder att analyseras med hjälp av AI. När samtliga bilder har gått igenom systemet kommer du kunna se dina bilder och filtrera dessa. Därefter kommer dina bilder att användas i forsknings och viltövervakningssyfte.

Mer information om hur Viltbild kommer fungera och vilka funktioner som finns kommer komma närmare lanseringen som planeras till 2024.


2023-08-22 2024-03-18