Svenska Jägareförbundet

Meny

Foto: Mikael Damkier/Mostphotos

Drönare

Det finns en stor potential kring användandet av drönare inom viltövervakningen, dels för övervakning i stor skala, dels på mindre skala för enskilda personer.

För den enskilda kan man lära sig mycket genom drönare, man får ett perspektiv som inte går att få på ett annat sätt. På öppna ytor kan man enkelt se antalet djur som uppehåller sig, man kan se vart på åkrarna det ser ut att vara mer eller mindre skador och hur vandringsstråken går.

Om du är intresserad av att använda drönare är det flera delar du behöver tänka på.

Först måste du titta på ifall just din drönare och ditt användningsområde kräver drönarkort och i så fall vilket kort som krävs och vilka avgifter som finns. Det är transportsstyrelsen som är tillsynsmyndigheten för detta.

Till exempel så krävs särskilda tillstånd och avgifter om du ska filma människor, om du ska flyga utom synhåll eller över en viss höjd. Transportsstyrelsen har även ett test för vad som gäller för just dig och ditt användarområde.

Det är även viktigt att komma ihåg att drönare klassas som motordriven anordning. Du får därför inte använda den i samband med jakt. 31§ i jaktlagen säger: ”Jakt får inte ske från motordrivna fortskaffningsmedel. Sådana fortskaffningsmedel eller andra motordrivna anordningar får inte heller användas för att söka efter, spåra, förfölja eller genskjuta vilt, för att hindra vilt att undkomma eller för att avleda viltets uppmärksamhet från den som jagar.”.

Om man ska använda drönare för filmning och tagning av bilder som sen ska spridas behöver man veta exakt vad som ingår i bilderna, i många fall behöver man söka spridningstillstånd hos lantmäteriet och/eller sjöfartsverket. Mer info om vad som gäller finns hos lantmäteriet.


2021-08-26 2021-09-23