Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

– All fakta visar på att bågjakt fungerar bra. Tyvärr verkar känslor påverka allmänhet, myndigheter och lärosäten när de tittar närmare på frågan. Detta är olyckligt ur många perspektiv, menar Björn Sundgren. Foto: Mostphotos

Jägareförbundet fortsatt positiv till bågjakt

Sveriges lantbruksuniversitet tycker det behövs mer forskning innan bågjakt tillåts. Svenska Jägareförbundet och Svenska Bågjägarförbundet hävdar motsatsen.
– Bågjakt ska inte bedömas utifrån rädslor och tyckande – utan ifrån all den fakta och erfarenheter som finns i de länder där den är tillåten och fungerar väl, säger Björn Sundgren, samordnare för bågjaktsfrågor inom Svenska Jägareförbundet.

2020-03-10

I Danmark och Finland är bågjakt tillåten. Länderna har nu valt att utöka möjligheterna för bågjägarna. Orsaken var enkel. Bågjakten har visat sig vara effektiv, etisk  och skadskjutningar mycket sällsynta.

– All fakta visar på att bågjakt fungerar bra. Tyvärr verkar känslor påverka allmänhet, myndigheter och lärosäten när de tittar närmare på frågan. Detta är olyckligt ur många perspektiv, menar Björn Sundgren.

Svenska Jägareförbundet har tillsammans med Svenska Bågjägarförbundet lagt tid på ett omfattande faktainsamlande från bland annat Nordamerika, Danmark och Finland som visat att de myter som cirkulerar om bågjakten inte stämmer. Skadskjutningsfrekvensen är låg, pilen fäller viltet skonsamt och snabbt, dessutom har allmänhetens acceptens för jakt inte minskat, snarare tvärtom.

Trots detta menar SLU:s vetenskapliga råd att det behöver forskas mer på området, bland annat när det handlar om risken för skadskjutningar, jaktolyckor och djurvälfärd.
- Vetenskapsrådets yttrande i bågjaktsfrågan tillför inget nytt. Vi menar att all den samlande erfarenhet är mer än tillräckligt för att kunna ta beslut om bågjakt i Sverige, säger Björn Sundgren.

I SLU:s yttrande nämns att ytterligare forskning inom vissa områden kan behöva prioriteras, däribland storskaliga vetenskapliga undersökningar i fält för olika djurslag.
- Detta skulle vara möjligt att genomföras först vid ett införande av bågjakt i Sverige, det är så man har gjort i våra grannländer. Vi anser att man ska införa bågjakt, men om myndigheterna är osäkra så borde man införa det på prov och utvärdera hur jakten har skötts, menar Else Ammentorp, ordförande för Svenska Bågjägarförbundet.

Svenska Jägareförbundets och Svenska Bågjägarförbundets gemensamma förslag till regelverk ställer höga krav på bågjägaren.

Svenska Jägareförbundet anser att:

  • Jaktbeslut ska vara faktabaserade.
  • Fakta kring bågjakten visar att de bågar som används till jakt är lika effektiva som skjutvapen. 
  • Erfarenhet från länder där bågjakt är tillåten visar att bågjakt är mer krävande men lika effektiv som andra jaktformer och att skadskjutningar är sällsynta.
  • Bågjakt kräver hög jaktetik
  • Bågjägare måste genomgå en särskild utbildning, där praktiska skjutprov ingår
  • Bågjägare måste även ha en vanlig jägarexamen
  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick