Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

För att kunna ta ställning i frågan har Svenska Jägareförbundet samlat mycket fakta och erfarenheter. Foto Mostphotos

Därför vill förbundet ha bågjakt

Svenska Jägareförbundet arbetar för att få införa bågjakt i Sverige. Efter att ha samlat fakta kring bågjakt, fanns inga tvivel. Rätt utfört är bågjakt en jaktform som motsvarar alla krav som man kan ställa på jakt.

2017-11-03

Bågjakt kan väcka känslor hos människor, ofta har det att göra med att man utgår från ungdomens lek med pil och båge.  Men dagens bågar, pilar och krav på bågjägaren är något helt annat, än ungdomens lek som cowboy och indianer. En del kritiska röster hävdar att skadskjutningar skulle öka, en del förstår inte varför man ska jaga med båge, andra är kritiska eftersom de tror att bågjakt urholkar samhällets acceptans för jakt.
Men är det myter? Eller baseras sig den återhållsamma hållningen utifrån något helt annat, exempelvis en naturlig skepsis mot något som man inte känner till eller satt sig in i?


Samlat fakta
Just därför valde Svenska Jägareförbundet att göra en faktainsamling kring bågjakt. Hur fungerar detta i andra länder? Blir skadskjutningarna fler? Hur väl motsvarar de moderna bågarna och pilarna de etiska kraven vi ställer för att fälla vilt? Vilka regler bör kring jakten, och många andra frågor behövde besvaras.
Under faktainsamlingen (där man bland annat tittat på bågjakt i Nordamerika, Finland och Danmark) framkom ganska snabbt att det finns många myter kring bågjakt, och ju mer förbundet satte in sig in i fakta kring jaktformen desto svårare var det att hitta argument emot att tillåta en reglerad bågjakt, med höga krav på etik.

Effektiva vapen
De moderna bågar och pilar som kan bli aktuella för jakt är effektiva vapen som fäller viltet snabbt. Erfarenheter från grannländer visar också att skadskjutningar vid bågjakt är sällsynt, inte oftare än med skjutvapen.
Det finns också ett antal fördelar med bågjakt. Det behövs kortare säkerhetsavstånd eftersom pilarnas räckvidd är mindre, jakt i stadsnära område stör inte allmänheten (eftersom det inte smäller), man undviker att bly hamnar i mat eller natur, träningsanläggningar blir billigare och enklare att iordningsställa.
I Nordamerika är det en högre andel kvinnor bland bågjägarna, än bland jägare med vanliga skjutvapen – och där fälls cirka 1,5 miljoner vilt årligen med båge. 
Acceptansen för jakt har inte minskat sedan bågjakt sedan den infördes i Danmark. Tvärtom anser man både i Danmark och Finland att bågjakten har högre acceptans av den icke jagande befolkningen än annan jakt.

Höga krav
Svenska Jägareförbundet vill nu ha ett tydligt regelverk med höga krav på bågjägaren. Arbetet med att ta fram förslaget till regelverk görs tillsammans med Svenska Bågjägareförbundet. När arbetet är klart kommer det skickas in till staten, som får utreda och ta ställning i frågan.
Arbetet med regelverket är inte klart än. Men vissa delar är förbunden överens om, bland annat:

  • Det ska krävas vanlig Jägarexamen och licens för skjutvapen, (bland annat för att kunna utföra eventuella eftersök)
  • Bågjägarexamen – med teoretiska och praktiska prov.
  • Hög etik ska omfatta bågjakt

Äventyrar inte etiken
Björn Sundgren är jaktvårdskonsulent i Svenska Jägareförbundet och har arbetat med frågan. Han understryker betydelsen av faktainsamlingen.
– Genom att samla in fakta har vi fått en bra bild av hur bågjakt fungerar i verkligheten. Bedömningarna som förbundet sedan har gjort baserar sig på fakta, inte myter eller åsikter.
Han passar också på att tydliggöra den allra viktigast frågan.
– Förbundet hade aldrig försökt få ett regelverk på plats om jaktformen skulle leda till sämre etik eller att djuren utsätts för ett större lidande. Dessa två punkter var de viktigaste för oss, säger Björn Sundgren.

Tillbaka till överblick