Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Naturvårdsverket föreslår nya föreskrifter för jaktmedel. I detta förslag vill man tillåta bågjakt. Foto Anders Gejer

Naturvårdsverket vill tillåta jakt med pilbåge

Sedan Jägareförbundets årsstämma 2017 beslutade sig att arbeta för att införa bågjakt i Sverige har det gått fort. Förbundet är positivt till att Naturvårdsverket vill införa bågjakt, men kritisk till många delar i remissen. – Förslaget kommer ursprungligen från en medlem. Så medlemmarna i förbundet kan definitivt vara med att påverka hur jakten ser ut i Sverige. Nu ska vi fortsätta att jobba för att våra synpunkter beaktas av Naturvårdsverket, säger generalsekreterare Bo Sköld.

2018-06-29

Svenska Jägareförbundet och Svenska Bågjägareförbundet lämnade in april 2018 in ett utarbetat förslag för hur ett regelverk runt jakt med pilbåge skulle se ut har det. Och myndigheten har lyssnat på förbundet.
I det pressmeddelande som Naturvårdsverket skickat ut skriver verket ”Förslaget om bågjakt innebär en begränsad möjlighet att jaga med pilbåge”.
– Vi hade naturligtvis hoppats att man hade tagit ett beslut som likställer de moderna pilbågarna med skjutvapen och tillåtit jakt på fler viltslag. Därtill vill verket bara tillåta jakt med en typ av båge – compound. Det är vi kritiska till, säger Bo Sköld.
Naturvårdsverket vill ha in rapporter om alla avlossade jaktpilar.
– Vi kan inte tolka detta som något annat än att verket vill införa en försöksperiod för bågjakt. Det är inget fel i det. Men då bör det stå hur och när verket ska utvärdera försöket.
Han konstaterar även att verket tagit till sig av de krav som förbundet vill ställa på de personer som ska jaga med pil och båge.
– Det ska självklart ställas krav på de personer som vill jaga på det här sättet. Jägarexamen och licens på skjutvapen, samt bågjägarexamen ser vi som en bra nivå.
– Vi kommer lämna ett remissvar där vi kommer att påpeka alla brister.
Remissen från Naturvårdsverket innehåller även andra delar vad som avser jaktmedel. Dessa avser förbundet återkomma till.
Naturvårdsverket kommer fatta beslut om de nya föreskrifterna under 2019.
 
Läs hela remissförslaget här 

Tillbaka till överblick