För jaktens och medlemmarnas bästa - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Opinion

Foto: Christina Nilson-Dag

För jaktens och medlemmarnas bästa

FÖRBUNDSLEDARE. Svenska Jägareförbundet har påbörjat en viktig resa i Jakten på framtiden 2024. När vi möts vid årsstämman på Öster Malma 1–2 juni tar vi nästa steg – för jaktens och medlemmarnas bästa, skriver generalsekreterare Bo Sköld.

Bo Sköld. Foto: Martin Nordström

2019-05-29

Stolta jägare och medlemmar. Snart är det dags igen. Jag ser fram emot att få träffa alla er engagerade ombud och ta del av debatterna kring motioner. Jägareförbundets årsstämma är viktig för demokratin, viktig för medlemmarna och för vårt arbete med jakten.
Förra året i Kiruna beslutade vi tillsammans om strategiska mål till år 2024. Riktningen är tydlig. ”Vårt engagemang för medlemmarna ska vara lika starkt som för viltet och jakten.”

Vi ska på ett bättre sätt, i allt vårt arbete, säkerställa en ökad medlems- och jägarnytta. Det innebär att vi ska behålla en hög kompetens inom jakt och viltvård, men vi ska hela tiden sätta medlemmen i fokus när vi agerar, kommunicerar och bildar opinion.
Vi ska locka nya och vårda befintliga medlemmar samtidigt som vi ska vara den självklara samtalsparten för samhället. Det är viktigt, både nu och i framtiden.
År 2024 ska vi vara 170 000 medlemmar. För att nå det tuffa målet behöver vi utvecklas.

En viktig del i utvecklingen är hur vi i Jägareförbundet kommunicerar, marknadsför och opinionsbildar. Att vi skulle bli ännu bättre på detta var en tydlig signal på stämman i Kiruna.
Sedan dess har vi mejslat fram nya strategier för hur vi ska nå ännu fler och hur vi ska bli ännu tydligare framöver.
Mycket av detta arbete kommer att presenteras de närmaste dagarna. Hoppas ni redan nu börjat se effekter av vårt arbete.
Ett tydligt tecken är att vi växer och blir fler medlemmar och att vi agerar, till exempel i konceptet Vildsvinshjälp.
Det är dags att inleda Jakten på framtiden och verkligen börja agera proaktivt, för resan har startat.

Vi vet att det finns några utmaningar framför oss. Förvaltningen av älgstammen, de stora rovdjuren, vildsvin, sälar och skarvar, tillgänglighet och så vidare.
Vi vet också att en hel del går vår väg och att våra folkvalda lyssnar på vårt förbund.
Som generalsekreterare i en av landets största folkrörelser är jag stolt över allt det viktiga arbete som våra medlemmar, våra förtroendevalda och vår personal gör varje dag för jakten i Sverige.
Förbundsstyrelsen och jag ser fram emot stämman på Öster Malma och inte minst att fortsätta skapa världens bästa jakt tillsammans med er.
Nu fortsätter vår viktiga resa i Jakten på framtiden.

Bo Sköld
Generalsekreterare Svenska Jägareförbundet

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick