Svenska Jägareförbundet

Meny

För att täcka hela landets behov av trafikeftersök organiseras drygt 5 000 jägare, och ännu fler hundar. Foto: Sten Christoffersson

Trafikeftersök - visste du att...

Jägarnas insatser för att minska viltets lidande vid viltolyckor är en av många samhällsnyttor som jägarna bidrar med. Men visste du att...

  • Svenska jägare gör årligen över 60 000 uppdrag åt Polismyndigheten, i syfte att minimera trafikskadat vilts lidande. Dessa jägare är samtliga anslutna till Nationella viltolycksrådet.
  • Varje uppdrag tar i genomsnitt 2,5 timmar.
  • Svenska Jägareförbundet har regeringens uppdrag att tillhandahålla kompetenta eftersöksekipage för denna verksamhet.
  • Uppdragen sker på både väg och järnväg.
  • För att täcka hela landets behov av trafikeftersök organiseras drygt 5 000 jägare, och ännu fler hundar.
  • Rådjursolyckorna står ensamt för omkring 75 procent av alla viltolyckor.
  • För verksamheten tillhandahåller Svenska Jägareförbundet inte mindre än sju olika utbildningar inom eftersök.
  • Den största risken för eftersöksjägarna är trafikmiljön. Sänk därför hastigheten och visa hänsyn om du passerar en plats där jägare försöker utröna om ett vilt djur skadats eller inte.
  • Trafikanter som sammanstöter med vilda djur* är skyldiga att rapportera detta till Polisen via 112 och märka ut olycksplatsen.
  • På sajten www.viltolycka.se hittar du fakta och statistik över viltolyckor

Även om du inte själv jagar gillar du förmodligen jägare utan att själv veta om det...

*) Vilda djur enligt § 40 Jaktförordningen är: älg, hjort, rådjur, vildsvin, mufflonfår, utter, björn, varg, järv, lodjur och örn. 


2018-09-27 2023-09-18