Svenska Jägareförbundet

Meny

Svenska jägare lägger en halv miljard på viltvård varje år. Det är seriöst många talgbollar.

Vilt-, natur- och biotopvård kanske inte låter så spännande, men är en stor del av jakten och en av flera insatser som bidrar till ökad biologisk mångfald.
Det läggs mycket frivillig tid och stora summor pengar av jägarna själva på viltvård, tre miljoner arbetsdagar och 500 miljoner kronor per år.
Älgen och rådjuren var till exempel nästan utrotade innan Svenska Jägareförbundet bildades. Därför är naturen som vi upplever den idag också ett resultat av en hållbar förvaltning med jakt. Ett arbete som kommer hela samhället till gagn.

Vår viltrika natur är bara ett resultat av alla insatser som svenska jägare gör för miljön, människan och samhället. 

Jägarnas viltvård gör att viltet – och många andra arter – får tillgång till föda, skydd och vatten. Sommar som vinter. Viltvården skapar samtidigt vackra landskap med starka naturupplevelser och rika kulturarv.
Så även om du inte själv jagar, gillar du förmodligen jägare utan att veta om det.


2019-01-27 2019-02-07