Svenska Jägareförbundet

Meny

- Det är otroligt givande att kunna förkorta lidandet för ett skadat vilt men också samarbetet med hunden och den anspänning som ett eftersök ofta innebär, säger eftersöksjägaren Erica Lindquist, här med strävhårsvorstehn Texas. Foto: Meja Lindquist

När livet handlar om eftersök

- Telefonen kan ringa när som helst och ibland frestar det på både sömnen och livet i övrigt. Vissa nätter åker jag ut på så många som fyra eftersök, säger Erica Lindquist, eftersöksjägare i Kalmar län.

Erica Lindquist, eftersöksjägare. Foto: Oscar von Stockenström

- Jag brukar säga att vill man bli nykterist då är ett bra sätt att bli eftersöksjägare. För om jag blir uppringd för eftersök och får reda på att det ligger ett skadat djur någonstans, då känns det riktigt illa om jag tagit ett glas vin och inte kan åka ut.
- Då avstår jag hellre det där vinglaset.

Erica berättar också om psykologiska aspekter som man som utomstående inte direkt tänker på men som emellanåt följer med arbetet som trafikeftersökare.

- Det händer att människor jag pratar med är både chockade och ledsna. Då är det viktigt att kunna lugna och prata med dem. Ibland måste jag också försöka förklara varför ett djur behöver avlivas, att det inte fungerar att åka med det skadade djuret till veterinär. Att en sådan sak skulle innebära ännu mer lidande för ett vilt djur.

Erica jobbar på Studiefrämjandet, bland annat som kursledare för jägarexamen. Hon säger sig märka att allt fler vill bli eftersöksjägare.
- Och många av dem är kvinnor, både äldre och yngre. Vi märker det tydligt.

Hennes väg till godkänd eftersöksjägare började för över tio år sedan med att hon följde med sin dåvarande sambo på trafikeftersök.
- Jag tyckte att det var otroligt givande, detta att kunna förkorta lidandet för ett skadat vilt men också samarbetet med hunden och den anspänning som ett eftersök ofta innebär.

När den nya eftersöksorganisationen i Sverige tog form 2007 ville Erica börja göra egna trafikeftersök.
Jägarexamen hade hon redan avklarad. I Kalmar län har kraven på eftersöksjägarna också utökats.
- Hos oss krävs att vi skjuter godkänt på älgen varje år. Utöver det anpassas reglerna utefter de förutsättningar som finns lokalt. Sverige ser inte likadant ut överallt.

Erica behövde också en ändamålsenlig hund.
- Jag köpte en strävhårig vorsteh. Hundintresset är naturligtvis en grundförutsättning för den som vill hålla på med eftersök. En eftersöksjägare måste gilla mycket hundträning, menar hon.
- Det är viktigt att ha en hund som passar för ändamålet. En liten hund, typ terrier, kan många gånger vara en utmärkt spårhund men mindre lämplig om viltet inte ligger dött och man måste släppa hunden. Många löser det med att ha både en liten spårhund och en större, ställande hund. Det finns flera bra alternativ. 
Vorstehn Texas som både spårar och kan släppas efter det skadade viltet, uppfyller de krav som ställs.

När utbildning och hundintyg är klara föreslår det lokala Nationella Viltolycksrådet i länet en person som eftersöksjägare för polismyndigheten. Polisen gör sedan en bedömning om den föreslagna personen har tillräcklig komptetens och med hänsyn till laglydnad och övriga omständigheter är lämplig för uppdraget.

För Erica är alla dessa moment är avklarade sedan länge.
Idag handlar livet till stor del om jakten, hundarna och alla eftersöksuppdrag med allt vad det innebär. 
- Det är jägarhjärtat, förklarar hon enkelt på frågan om varför man väljer att leva så.

Madeleine Lewander

Generella regler för att bli eftersöksjägare i NVR

För att bli eftersöksjägare ansluten till NVR (Nationella Viltolycksrådet) finns några grundläggande krav.

  1. Du måste ha jägarexamen,
  2. En eftersökshund enligt NVR:s riktlinjer, licens för kulvapen i klass 1.
  3. Godkänd i utbildningen "trafiksäkerhet vid eftersök av trafikskadat vilt".

Den blivande eftersöksjägaren måste dessutom vara godkänd av polisen och använda den skyddsutrustning som polisen tilldelar.

Generella regler för eftersökshunden

Även hunden måste vara godkänd enligt NVR:s riktlinjer. De generella reglerna över hela landet är att älg- och vildsvinshundar för trafikeftersök ska ha minst en 3:a på både spår- och ställandeprov. Hundar för rådjur och liknande vilt ska ha minst anlagsprov eller likvärdigt intyg. Hundar bör också ha en viss storlek för att orka och även klara eftersök i snödjup. Eftersöksuppdragen kräve förmåga att både spåra och arbeta lös och att vid behöv kunna ställa aktuell viltart. Hunden ska vara minst två år och högst tio men här förekommer undantag.

Så här är eftersökarna organiserade

Samordningsansvarig lokalt inom Natonella Viltolycksrådet.
Svarar för kontakten med lokalt ansvarig inom polismyndigheten och ser till att det finns tillräckligt antal kontaktpersoner och eftersöksekipage att tillgå samt ansvara för kontakten och samordning av dessa.

Kontaktperson
är en person som via NVR  regionalt genomför platsbesök eller fördelar eftersöksuppdrag.

Eftersöksjägare
Med en eftersöksjägare avses en person som, via Nationella Viltolycksrådet regionalt, frivilligt åtagis sig och av polismyndigheten blivit godkänd för att stå till förfogande för eftersök enlig 40§ jaktförordningen.

Eftersöksekipage
Eftersöksekipage består av förare med minst en för ändamålet godkänd hund.

Eftersökspatrull
En eftersökspatrull består av ett eftersöksekipage samt ytterligare minst en eftersöksjägare.

Eftersök på stora rovdjur
Vid eftersök på björn, varg, järv och lo ska eftersöket utföras av en rovdjursgodkänd eftersökspatrull.


Ericas strävhåriga vorsteh Texas är en optimal eftersökshund som både kan spåra och släppas efter ett skadat djur som springer iväg. Foto: Meja Lindquist 


2018-10-03 2022-11-29