Svenska Jägareförbundet

Meny

Trafikeftersök - visste du att...

Eftersök 2023-09-27 Jägarnas insatser för att minska viltets lidande vid viltolyckor är en av många samhällsnyttor som jägarna bidrar med. Men visste du att...

Eftersöksassistans - för dig som behöver hjälp med eftersöket

Eftersök 2023-07-07 Eftersöksassistans finns till för dig som behöver hjälp snabbt när ett eftersök snabbt behöver genomföras. Urban Westermark, Jägareförbundet...

Erica Lindquist - eftersöksjägare på Öland

Eftersök 2022-10-03 Det är en utmaning med mycket trafik och höga hastigheter där viltolyckorna oftast sker. - Vissa...

Om viltolyckan är framme

Eftersök 2022-09-27 I Sverige sker över 60 000 viltolyckor per år och vi närmar oss den tid på året då risken att råka ut för en är som störst. Som...

Utveckla dig och hunden

Eftersök 2022-03-04 Vill du fortsätta utvecklas som eftersöksekipage? Våra...

Utbildningstider

Eftersök 2022-02-01 Förbundet märker ett ökat intresse för sina utbildningar...

Mer möjligheter med Eftersöksassistans

Eftersök 2021-08-13 Till de viktigare av jägares förberedelser hör tillgången till eftersöksförmåga. Vid behov lutar du dig med fördel mot Eftersöksassistans....

Höjd ersättning till eftersöksjägare en ny framgång

Eftersök 2021-08-13 Det är ingen slump att Naturvårdsverket föreslår en höjd ersättning till de jägare som deltar i arbetet med trafikskadat vilt. Tvärtom. – Detta är...

Träffar för EA-ekipage

Eftersök 2021-08-13 I mars ordnas två träffar för Eftersöksassistans ekipage. Det blir både krävande spårträning och utbyte av tankar och idéer.

Gör ditt 2021 inspirationsrikt!

Eftersök 2021-08-13 Gör som tusentals svenska jägare: gå vår distanskurs i eftersök.

Eftersöksassistans står redo att hjälpa dig med eftersök

Eftersök 2021-08-13 Många jägare är nu i full gång med förberedelserna inför stundande jakter. En viktig pusselbit i förberedelserna är att tillse att ha tillgång till...

Varför ökar viltolyckorna under oktober-november?

Eftersök 2023-09-26 VILT OCH TRAFIK. vi människor rör oss till och från jobb och aktiviteter på samma tider som viltet rör sig mest. Vad kan vi göra för att undvika en...

Podden om eftersök - På Jakt med Svenska Jägareförbundet

Eftersök 2023-06-13 En av förutsättningarna för att vi ska få jaga i Sverige är att vi inte utsätter viltet för onödigt lidande. Men vilket ansvar har vi egentligen nä...

Eftersöksassistans - snabb hjälp för jägarna

Eftersök 2022-09-30 För jägaren är tillgången till snabb hjälp när ett eftersök behöver genomföras viktig. Därför fin...

Nu ökar risken för viltolyckor

Eftersök 2022-09-26 Vi är nu på väg in i de månader då vi bilförare är på väg till och från arbetet samtidigt som de vilda djuren rör sig som mest.

Ny satsning på trafikeftersök

Eftersök 2022-02-23 Förbundet har nu inlett ytterligare en satsning för dem s...

Eftersöksassistans och Eftersökspoolen inleder samarbete

Eftersök 2021-08-16 För att öka tillgängligheten av eftersöksekipage inleder ...

Bättre ersättningar för viktig samhällsinsats

Eftersök 2021-06-08 Förbundet anser det mycket viktigt att ersättningarna snarast höjs för dem som gör uppdrag inom Nationella viltolycksrådet. Och även att ersättning...

Framtida trafiks inverkan på jägare och viltvårdare

Eftersök 2021-06-08 Framtida utveckling av landets fordonstrafik påverkar i hög grad jägare och viltvårdares förutsättningar. Nu planeras för investeringar i vägar och...

På spåret mot nya mål

Eftersök 2021-06-08 Svenska Jägareförbundets Eftersöksverksamhet är i ständig framåtrörelse. Etik och säkerhet är viktiga ledstjärnor.

Eftersöksassistans - en stöttning av jaktetiken

Eftersök 2021-06-08 Nu är jakten på klövvilt i full gång! En viktig pusselbit i förberedelserna är tillgång till eftersöksekipage.

Framåtanda i Eftersöksassistans

Eftersök 2021-06-08 Den 19 maj diskuterades Eftersöksassistans utveckling och framväxt. Deltog på möte gjorde inte mindre än 10 styrnings- och samordningsansvariga frå...

 
Ladda in Fler