Svenska Jägareförbundet

Meny

För att täcka hela landets behov av trafikeftersök organiseras drygt 5 000 jägare, och ännu fler hundar. Foto: Madeleine Lewander

Trafikeftersök - visste du att...

Jägarnas insatser för att minska viltets lidande vid viltolyckor är en av många samhällsnyttor som jägarna bidrar med. Men visste du att...

För att täcka hela landets behov av trafikeftersök organiseras drygt 4 600 jägare, och ännu fler hundar. Foto: Madeleine Lewander

 • Svenska jägare utförde under 2022 cirka 65 000 uppdrag åt polisen, i syfte att minimera trafikskadat vilts lidande. Dessa jägare är samtliga anslutna till Nationella viltolycksrådet.
 • Varje uppdrag tog i genomsnitt 5,7 timmar.
 • Svenska Jägareförbundet har regeringens uppdrag att tillhandahålla kompetenta eftersöksekipage för denna verksamhet.
 • Uppdragen sker på både väg och järnväg.
 • För att täcka hela landets behov av trafikeftersök organiseras cirka 4 600 jägare, och ännu fler hundar.
 • Rådjursolyckorna stod ensamt för omkring 72 procent av alla viltolyckor.
 • Cirka en tredjedel av alla rådjursolyckor sker inom urban miljö plus 400 meter utanför.
 • För verksamheten tillhandahåller Svenska Jägareförbundet inte mindre än åtta olika utbildningar inom eftersök.
 • Den största risken för eftersöksjägarna är trafikmiljön. Sänk därför hastigheten och visa hänsyn om du passerar en plats där jägare försöker utröna om ett vilt djur skadats eller inte.
 • Har ett djur av arterna björn, varg, järv, lo, älg, hjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår eller örn varit inblandat i en sammanstötning med ett motorfordon, är fordonets förare skyldig att snarast möjligt märka ut olycksplatsen och underrätta Polisen via 112 och märka ut olycksplatsen. (§ 40 Jaktförordningen)
 • På sajten viltolycka.se hittar du fakta och statistik över viltolyckor.

 


2023-09-26 2023-10-09