Svenska Jägareförbundet

Meny

Mörkerriktmedel - för dig som vill veta mer

I Sverige har vi numera möjligheten att få använda så kallade mörkerriktmedel för framför allt jakt på vildsvin. Vi berättar mer om dessa riktmedel.
- Det är en reform som har spelat stor roll för vildsvinspopulationen. Stammen minskar med ungefär 20-25 procent vilket, till en del i alla fall, beror på att vi jagar med mörkerriktmedel, säger riksjaktsvårdskonsulent Daniel Ligné.

Svenska Jägareförbundet hjälper till att öka kunskapen om vad som gäller vid jakt med mörkerriktmedel, både digitala och termiska (även kallat värmesikte) via en informationsfilm. (Se nedan)
- Genom att i filmen beröra de problem som kan uppstå samt ge tips vid användning av mörkerriktmedel hoppas vi kunna skapa en medvetenhet och vilja att söka mer information, säger Malin Liljeholm,  Svenska Jägareförbundet.

Det är viktigt att säkerställa sin kunskap och praktiska användning av mörkerriktmedel vid vildsvinsjakt och förbundet hoppas nå fram med en del av denna kunskap med hjälp av denna film.

Filmen vänder sig främst till vildsvinsjägare men även till markägare och jaktledare. Den kan också intressera jägare som går i tankarna att köpa ett mörkerriktmedel.

Har du frågor om regler kring mörkersikten? Kontakta vår jurist Viktoria Andersson

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video


2024-03-14 2024-03-25