bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Dalarna

Fotograf:	erik1765/Mostphotos

Fotograf: erik1765/Mostphotos

Vad händer inom Norns ÄFO när det gäller älgförvaltningen?

Hur går det för älgstammen inom Norns ÄFO? Har vi en fungerande älgförvaltning? Läs nedanstående information från jägarrepresentant i älgförvaltningsgrupperna inom Norn ÄFO och Hyttornas ÄSO.

Fotograf:	Oscar Lindvall

Fotograf: Oscar Lindvall

2023-10-31

Uttalande/information från jägarrepresentanterna inom Norn ÄFO/Hyttornas ÄSO gällande Hyttornas reviderade älgskötselplan 

Ni är många som inte får kontakt med skogssidan på Hyttornas ÄSO och representanter för Norn ÄFO och Hyttornas får återkommande frågor om vad som gäller, så vi bedömer att vi behöver göra ett uttalande från vårt perspektiv. Just nu får vi inte drabbas av panik och skjuta i onödan men det är inte helt lätt att veta vilka siffror som gäller.

Redan i januari så försökte jägarsidan komma igång med att planera det övergripande arbetet för Norns älgförvaltningsplan. Under våren så har en ny beräkningsmodell tagits fram och används på olika sätt, vilket har gjort att både ÄFO och ÄSO planerna har blivit försenade in till länsstyrelsen, om det är medvetet från skogssidan eller ej vet vi inte. Oavsett så har planerna blivit försent inlämnade till länsstyrelsen. Det har gjort att länsstyrelsens handläggare har sats i en ohållbar situation att få klart alla planer i rätt tid, processen har dröjt vilket är något vi inte försvarar men har en förståelse över. Detta utnyttjar nu skogsbolagen där de stresstestar systemet för att få igenom högre avskjutning (genom att tilldela fler älgar i Jaktrapport), det är flera områden och länsstyrelser som nu vittnar om detta.

Den 18 september så fastställer Länsstyrelsen planen för Norns ÄFO, som säger 1 älgar per 1000 ha i avskjutning med målsättning att sänka älgstammen till en vinterstam på 8 älgar per 1000 ha. Styrgruppen för Hyttorna ÄSO har ett möte den 20 september och lägger ett förslag på tilldelning för jaktlagen i Hyttorna på 1 älg per 1000 ha för att följa förvaltningsplanens mål, detta är man överens om när man lämnar mötet. Förslaget ska presenteras för jaktlagen på ett jaktledarmöte i Söderbärke den 28 september, helt plötsligt på mötet presenterar storskogsbruket en öppning för en avskjutning på 2 älgar per 1000 ha, utan att samråda/informera jägarrepresentanterna. Det är också den nivån på avskjutning (2 älgar per 1000 ha) som tilldelats på Jaktrapport av storskogsbruket.

Hyttorna är till ytan över 50% av hela Norn ÄFO vilket gör att området har en stor roll i älgförvaltningen, det säger sig självt att har vi en övergripande plan som säger 1 älg per 1000 ha så kan inte Hyttorna skjuta 2 älgar per 1000 ha.

Den 25 oktober beslutar Länsstyrelsen om fastställande av älgskötselplan för Hyttorna ÄSO. Beslutat är en tilldelning på 0,6 älgar per 1000 ha.

Inom Norn har vi minst tre vargrevir (Järsjön, Gåsmyren och Vargmossen). Som vi alla vet slår vargarna älgar, alltså måste vi (tyvärr) ta hänsyn till detta i älgförvaltningen.

Hyttorna ÄSO hade ungefär 500 älgar vintern 2022 - 2023, om Hyttorna skjuter 2 älgar per 1000 ha i tre år så kommer det att finnas ungefär 180 älgar vintern 2025-2026. Då har vi inget utrymme alls för älgjakt inom Hyttornas.

Söndag 30 oktober så är avskjutningen inom Hyttorna ÄSO 1 älg per 1000, alltså långt över Länsstyrelsens beslut men ändå bara 49% av de tilldelade älgarna i Jaktrapport. Det innebär att fortsätter vi jaga enligt Jaktrapport kommer vi att skjuta sönder älgstammen i området.

En vänlig vädjan från oss är att tänka sig för nu när det börjar bli dags för avlysningsjakt. Ska vi riskera kommande års jakt och tilldelning?

Inför kommande avlysningsjakt så är det klart att det är bäddat för osämjan och att det spårar ur och att vi skjuter ”fel” djur, med all respekt över avtal, arrenden, hundar, osv så måste vi även tänka på att vi skjuter över planen nu och att vi riskerar både älgstammen och kommande års älgjakter och ovänner som grannar och det vill vi ju naturligtvis inte. Nu har vi ett gyllene läge att visa både länsstyrelsen och skogsbolagen att det är vi som jägare som väljer om vi skjuter eller inte, med hänsyn till djuren, kommande jakt och möjlighet till jakt för de generationer som kommer efter oss.

Beslut om fastställd älgförvaltningsplan för Norns ÄFO med förändringar(26281255).pdf

Beslut om fastställd älgskötselplan med förändring för Hyttornas ÄSO(26665256) (0)_TMP.pdf

Fredrik Remes, jägarrepresentant Norn ÄFO

Camilla Thommes, jägarrepresentant Norn ÄFO

Niklas Mattsson, jägarrepresentant Norn ÄFO

Ulf Danielsson, jägarrepresentant Hyttornas ÄSO

Anders Norén, jägarrepresentant Hyttornas ÄSO

Jan Gustafsson, jägarrepresentant Hyttornas ÄSO

 

Tillbaka till överblick