bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Dalarna

Fotograf:	Kerstin Ericsson / Mostphotos

Fotograf: Kerstin Ericsson / Mostphotos

Jägareförbundet Dalarna uppmanar älgjägare att bojkotta fortsatt älgjakt

Pressmeddelande: Jägareförbundet Dalarna uppmanar älgjägare i områden där Länsstyrelsens beslutade tilldelning är uppfylld att bojkotta fortsatt älgjakt. Det finns tid för dialog innan jakten avslutas, men en skjuten älg kan inte göras ogjord.

2023-11-03

I minst två älgskötselområden i länet har Stora Enso delat ut långt fler älgar till jaktlagen än vad Länsstyrelsen har beslutat om. Inför helgen spär man dessutom på detta ytterligare.

Jägareförbundet Dalarna uppmanar nu länsstyrelsen att ta sitt ansvar och omedelbart utse nya ledamöter i älgförvaltningsgrupperna i de fall ledamöter agerar i strid mot länsstyrelsens beslut. Vidare kan älgskötselområden upplösas där förvaltningen uppenbart inte fungerar. Stora Ensos helt uppenbara nonchalans mot fattade beslut borde räcka för att länsstyrelsen fattar nödvändiga beslut.

Skjuter man en älg över tilldelningen i ett licensområde med uppsåt väntar ett straff och förmodligen indragna vapenlicenser. Med det i beaktande är Stora Ensos agerande upprörande då de utnyttjar brister i lagstiftningen. Skogen ska skötas där både produktionsmål och miljömål lever sida vid sida. Hur kan man leva upp till kraven i certifieringen är en fråga som måste ställas.

Den 25 oktober fastställde Länsstyrelsen en skötselplan för Säfsen Nås, den medgav en tilldelning på 97 älgar att skjuta i området. Vi kunde då konstatera att 160 älgar redan vad skjutna.  Samma sak i Hyttorna, här fick man enligt Länsstyrelsen skjuta 36 älgar, men 63 är redan fällda. Rimligtvis borde jakten nu avlysas i båda områdena.

Istället går Stora Enso den 2 november ut med en uppmaning om att kommande helg blir det avlysningsjakt och inför det så kommer tilldelningen att öka med 22 vuxna och fritt antal kalvar i Säfsen Nås. Stora Ensos mål är alltså att det ska skjutas minst 182 älgar i området. Med andra ord vill man skjuta 187% av Länsstyrelsens beslut. För Hyttorna fortsätter man att ligga på 113 älgar i tilldelning.

  • Vi uppmanar nu alla jägare i området att bojkotta helgens avlysningsjakt för att säkerställa att älgstammen i områdena klarar flera jaktsäsongen framöver. Det är Länsstyrelsens beslut som gäller. Jägareförbundet Dalarna verkar för att vi ska ha en älgstam som i normalfallet klarar av en avskjutning på 3 älgar per 1000 hektar, då måste vi hålla igen nu, säger Ulf Berg ordförande Jägareförbundet Dalarna.

Att det går att trotsa myndighetsbeslut på det här sättet som Stora Enso nu gör har blottlagt ett systemfel i älgförvaltningssystemet som omgående måste åtgärdas.

Ulf Berg
Ordförande
Jägareförbundet Dalarna

Tillbaka till överblick