bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Dalarna

Fotograf:	Lillian Tveit/Mostphotos

Fotograf: Lillian Tveit/Mostphotos

Inventering av rovdjur i Dalarna

Nu har inventeringssäsongen varit igång ett tag. Då det är snö på marken har det varit skapliga förhållanden i stora delar utav länet för inventering. Men nu behöver vi hjälpas åt för att hitta fler familjegrupper utav lodjur och varg. Då ökar vi chansen till utökad jakt kommande år.

2023-12-18

Rapportörer

I Dalarna har vi ett samarbete med Länsstyrelsen där tre rapportörer kompletterar Länsstyrelsens naturbevakare. Rapportörerna kan hjälpa dig att skicka in bilder och observationer i Skandobs eller göra en första koll av tex ett spår. De kan också informera mer om rovviltinventeringen. Vill du veta mer?
Kontakta:
Lisa Johansson Saadio (norra delen)
070-559 88 59 - lisasaadio@hotmail.com
Bengt Stor (mellersta länet)
070 207 56 68 - bengt@stormaleri.se
Bengt Salåker (södra länet)
070 630 09 97 - salaker@dalnet.se

Alla bilder där minst två individer syns på samma bild är välkommet.

Skandobs är en applikation som man laddar ner i sin mobiltelefon.
Mycket lätt att rapportera eventuella bilder, synobs och spår efter lo, varg eller övriga rovdjur i Skandobs appen.
Vid rapportering kan man vara anonym, om så önskas. Om man ändå inte känner sig trygg med rapportering kan man be någon om hjälp. Du kan också kontakta din rovdjursansvariga i din krets, eller någon av rapportörerna - för att få hjälp.

 

Tillbaka till överblick