Svenska Jägareförbundet

Meny

Eftersöksutbildning - trafik syftar till kunskapslyft inom främst Nationella viltolycksrådets jägardel. Foto: Hans Berggren

Eftersöksutbildning - trafik

Eftersöksutbildning - trafik vänder sig till jägare anslutna till NVR (Nationella viltolycksrådet).

OBS: I nuläget inte fritt för alla uppdragstagare i NVR att anmäla sig till denna kurs. Se mer information om detta nedan. 

Syfte

Denna kurs syfte är att göra deltagaren bättre rustad för eftersök initierade av polisen. Under kunnig ledning får deltagaren kunskaper om förberedelser och genomförande av trafikeftersök och det som hör därtill.

Upplägg

Sammantaget är detta en intressant och givande kurs inom trafikeftersök, som genomförs smidigt från din trygga hemmiljö. Videomöte och hemuppgifter varvas, vilket också medger intag till kursen från alla delar av Sverige.

Vem kan anmäla sig och när?

Inledningsvis när vi tillhandahåller denna kurs kommer NVR-ansvariga jägare i län och kretsar att välja ut och uppmana Samordningsansvariga och nyligen anslutna NVR-uppdragstagare att anmäla sig till kursen. När dessa kategorier genomströmmat utbildningen får vi planera för utbildning av resterande uppdragstagare. Vi prioriterar kursplats till utvalda kategorier på detta sätt för att få bästa möjliga effekt hos NVR-uppdragstagare och landets trafikeftersök.  

Detta betyder att information kommer till envar NVR-uppdragstagare när det blir möjligt att anmäla sig till kursen.

Kostnad

Priset är 950 kr. Dock står Svenska Jägareförbundet den enskildes kostnader genom en särskild satsning på NVR-uppdragstagarna. 


2022-01-26 2022-02-23