Trafikeftersök stora rovdjur - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Foto: Olle Nordell

Trafikeftersök stora rovdjur

Detta är en smal utbildning. Den inriktar sig på att komplettera den kunskap och förmåga som redan finns, hos det fåtal som utsetts för att regionalt eftersöka trafikskadade stora rovdjur, på Polismyndighetens uppdrag.

Inriktning

Kurstillfällena sker med regelbundenhet och innehållet anpassas efter vad som för tillfället anses mest värdefullt. Det gäller hela kedjan av aktiviteter under dessa trafikeftersök. Och ämnesområdena rör allt från juridik och säkerhet till förmåga att spåra respektive komma till avslut.

Vad gäller spårförmågan finns ett certiferingssystem som bygger på prestation.

Intag till kursen

Länsansvariga jägare i Nationella viltolycksrådet (NVR) tillhandhåller lämpliga ekipage för denna verksamhet. Detta om behov av sådant ekipage identifieras regionalt. Därutöver görs bedöming över länsgränser vad gäller behov av nya ekipage. För eftersom denna typ av olyckor är mycket få regionalt är också behovet av dessa ekipage få, regionalt. Som i övrigt, när en person ska godkännas för att börja ta uppdrag inom NVR, beslutar Polismyndigheten ytterst.


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2018-05-09 2018-11-16 Markus Olsson