Svenska Jägareförbundet

Meny

Foto: Olle Nordell

Trafikeftersök stora rovdjur

Detta är en smal utbildning. Den inriktar sig på att komplettera den kunskap och förmåga som redan finns, hos det fåtal som utsetts för att regionalt eftersöka trafikskadade stora rovdjur, på Polismyndighetens uppdrag.

Inriktning

Kurstillfällena sker med regelbundenhet och innehållet anpassas efter vad som för tillfället anses mest värdefullt. Det gäller hela kedjan av aktiviteter under dessa trafikeftersök. Och ämnesområdena rör allt från juridik och säkerhet till förmåga att spåra och med hjälp av lös hund komma till avslut.

Vad gäller spårförmågan finns ett certiferingssystem, för att säkra träning och test av förmåga. Förmåga att under eftersöket ta sig vidare i krävande miljöer av infrastruktur (tåg-, vägbanor, skidliftar och flygplatser) eller annat som bebyggelse, sjöar, vattendrag eller tamboskap och stängsel för dessa. 

Naturligtvis har ekipagen inom denna grupp även lösa eftersökshundar för respektive viltart.  

Intag till kursen

Länsansvariga jägare i Nationella viltolycksrådet (NVR) tillhandhåller lämpliga ekipage för denna verksamhet. Lämpliga bland annat utifrån deras eftersöksförmåga på de stora rovdjur som kommer ifråga där de verkar.

Behov av nya ekipage av detta slag identifieras regionalt. Därutöver görs bedöming över länsgränser vad gäller behov av nya ekipage. För eftersom denna typ av viltolyckor är mycket få regionalt är också behovet av dessa ekipage få, regionalt. Som i övrigt, när en person ska godkännas för att börja ta uppdrag inom NVR, beslutar Polismyndigheten ytterst.


2018-05-09 2021-08-20