Svenska Jägareförbundet

Meny

Viltspårkursen syftar till att få hund och förare att bli ett välfungerande ekipage. Foto: Olle Nordell

Viltspårkurs

Viltspårkursen behandlar hur spårhunden kan utbildas och tränas för att vara väl förberedd på spårning under eftersök. I lika hög grad betonas förarens del i ett skickligt och pålitligt ekipage.

Kurstillfällen

Dessa kurser anordnas inom Svenska Jägareförbundets län och kretsar. Information om kurstillfällen får man därför genom till exempel hemsidor och funktionärer på läns- och kretsnivå. Länk till kretsarnas hemsidor >>


2015-01-28 2023-10-17