Svenska Jägareförbundet

Meny

Foto: Olle Nordell

Specialsituationer eftersök

Detta är en smal utbildning. Den inriktar sig på ovanliga och extrema situationer vid eftersök.

Specialsituationer eftersök

Man kan inte kräva att någon eftersöksjägare ska klara alla eftersök. Vissa - lyckligtvis ett fåtal - situationer har vi helt enkelt inte redskap till att lösa. Men denna utbildning fokuserar ensidigt på just de eftersökssituationer som är så ovanliga eller så extrema, att traditionella upplägg och traditionell träning ofta inte räcker till.

Denna utbildningen kompletterar förbundets övriga utbildningsutbud inom eftersök, genom ett snävt fokus på de få och ovanliga situationerna. På så sätt blir utbildningen en av många pusselbitar för förbundets hela samhälls- och medlemsnytta på eftersöksområdet.

Kursplan

 

Ansökan och intag

Både enskilda personer respektive Nationella viltolycksrådet kan ansöka om plats på denna utbildning.

Ansökningsformulär

Snabbfakta om utbildningen:

  • Vänder sig till redan mycket skickliga eftersöksjägare.
  • Inriktar sig på eftersökssituationer som sällan klaras upp och på eftersöksproblem som är ovanliga, men allvarliga när de uppstår.
  • Sker i workshopformat.
  • Expertis håller i kursdelar vid sidan av kursledningen.
  • Ett av många sätt för Jägareförbundet att flytta fram positionerna på eftersöksområdet.
  • 2018 går kursen av stapeln 28-30 september på Öster Malma.
  • Sista ansökningsdag är 30 juni 2018.

Mer om kursen >>

 

Specialsituationer eftersök är framtagen med bidrag från Jakt- och viltvårdsuppdraget.


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2018-04-04 2018-09-06