Svenska Jägareförbundet Jakt- och viltvårdsuppdraget

Meny

Specialsituationer eftersök är en smal utbildning. Den inriktar sig på ovanliga och extrema situationer vid eftersök. Foto: Olle Nordell

Specialsituationer eftersök

Specialsituationer eftersök är till delar som en välplanerad workshop, där deltagarna står för mycket av kunskapsmassan inom just eftersöksarbete. Ovan på detta fylls kursen med sådant som kan höja prestationerna och väldigt få eftersöksjägare har någon kunskap om.

Specialsituationer eftersök

Man kan inte kräva att någon eftersöksjägare ska klara alla eftersök. Vissa - lyckligtvis ett fåtal - situationer har vi helt enkelt inte redskap till att lösa. Men denna utbildning fokuserar ensidigt på problem och lösningar för de få och ovanliga situationerna.

Kursplan

Ansökan och intag

Både enskilda personer respektive Nationella viltolycksrådet kan ansöka om plats på denna utbildning.

Ansökningsformulär

Så snart 2019 års kurser planerats dyker ansökningsformulär upp här.

Snabbfakta om utbildningen:

  • Vänder sig till redan mycket skickliga eftersöksjägare.
  • Inriktar sig på eftersökssituationer som sällan klaras upp och på eftersöksproblem som är ovanliga, men allvarliga när de uppstår.
  • Sker i workshopformat.
  • Expertis håller i kursdelar vid sidan av kursledningen.
  • Ett av många sätt för Jägareförbundet att flytta fram positionerna på eftersöksområdet.

Mer om kursen >>

 

Specialsituationer eftersök är framtagen med bidrag från Jakt- och viltvårdsuppdraget.


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2018-04-04 2018-11-16