Svenska Jägareförbundet

Meny

Vilka regler gäller för godkänd jägarexamen?

Sedan kravet på jägarexamen infördes 1985 och fram till den 30 april 2005 så har den teoretiska delen bestått av två olika delprov; Teoretiskt Grundprov samt Teoretiskt Högviltprov. Från 2005-05-01 ersattes dessa två prov av endast ett Teoretiskt Prov.

Provtagare för 2005

De provtagare som gjort godkänt Teoretiskt Grundprov före 2005-05-01, men som inte gjort godkänt Teoretiskt Högviltprov före detta datum, måste skriva det Teoretiska Provet som används idag för att erhålla så kallad ”högviltkompetens”.

Har man gjort godkänt Teoretiskt Grundprov och Teoretiskt Högviltprov före 2005-05-01 så är dessa prov giltiga utan tidsbegränsning och man kan när som helst komplettera med de praktiska delproven.

Dagens Teoretiska prov

Har man gjort dagens Teoretiska Prov så gäller det utan tidsbegränsning och man kan när som helst komplettera med de praktiska delproven.

Alla kompletta praktiska delprov, Hagelgevärsprov, Grundprov Kulgevär samt Praktiskt Högviltprov, som genomförts med godkänt resultat sedan 1985, är giltiga utan tidsbegränsning.

När man genomför jägarexamensprov idag så gäller även följande:

  • Samtliga delprov genomförs inför en särskilt förordnad provledare för jägarexamen.
  • Det Teoretiska Provet måste vara godkänt innan man får göra de praktiska delproven.
  • Grundprov Kulgevär ska genomföras med godkänt resultat innan Högviltprov Kulgevär genomförs (momentet säker kulgevärshantering i Grundprov Kulgevär måste vara godkänt).

Exempel: Här följer några exempel för att beskriva vad som gäller avseende personer som inte har komplett jägarexamen, men som gjort ett eller flera godkända delprov före regeländringen 2005-05-01 och som vill komplettera med ej genomförda delprov.

A. En person har gjort det ”gamla” Teoretiska Grundprovet och Teoretiska Högviltprovet.
Svar: Kan när som helst komplettera med de praktiska delproven.

B. En person har gjort det "gamla" Teoretiska Grundprovet och godkänt Praktiskt Hagelgevärsprov (är idag med dessa två godkända delprov behörig att söka licens för, och jaga med hagelvapen).
Svar: Måste göra dagens Teoretiska Prov för att erhålla "högviltbehörighet". Kan sedan när som helst göra Grundprov Kulgevär och Praktiskt Högviltprov för att erhålla "högviltbehörighet" och komplett jägarexamen. (Personen i exemplet kan välja att  komplettera endast med Grundprov Kulgevär och är då behörig att söka licens för, och jaga med hagelvapen och kulvapen klass 2-4)

C. En person har gjort det ”gamla” Teoretiska Grundprovet och det Teoretiska Högviltprovet, Praktiskt Hagelgevärsprov samt Praktiskt Högviltprov (Är idag med dessa fyra godkända delprov endast behörig att söka licens för, och jaga med hagelvapen).
Svar: Kan när som helst komplettera med Praktiskt Grundprov Kulgevär och har efter det "högviltbehörighet" och komplett jägarexamen.

D. En person har gjort det "gamla" Teoretiska Högviltprovet, Praktiskt Hagelgevärsprov och Praktiskt Grundprov Kulgevär (denna kombination ger inte behörighet för någon vapentyp).
Svar: Måste göra dagens Teoretiska Prov samt Praktiskt Högviltprov för att erhålla "högviltbehörighet”"och komplett jägarexamen.


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2018-10-30 2020-01-08