Svenska Jägareförbundet

Meny

Går det att hålla mötet digitalt? Foto: Elena Elisseeva / Mostphotos

Möten och sammankomster

Rekommendationer vid möten och sammankomster med anledning av Covid-19

Med anledning av rådande situation vill Svenska Jägareförbundet ge följande råd avseende möten och sammankomster. Observera att rekommendationer snabbt kan förändras så följ utvecklingen från www.folkhalsomyndigheten.se
Information finns även på andra språk https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

Väljer man att genomföra fysiska träffar bör man ta hänsyn till bl a följande
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/

  • Genomför en riskbedömning
  • Går det att hålla mötet digitalt eller via telefon
  • Ge information i förväg om att personer med minsta symptom eller personer i riskgrupp inte ska delta på möten
  • God kapacitet för tillfredställande handhygien, antingen handtvätt med tvål och rinnande vatten eller om det inte går tillgång till handsprit.
  • Begränsa antalet deltagare
  • Se över förutsättningarna för evenemanget t.ex. storlek på lokal och möjligheter till en god handhygien
  • Nära kontakt ökar risken för smittspridning. Det finns en större risk för smittspridning vid inomhusevenemang än utomhus

Anslag finns att skriva ut och sätta upp på https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/ed325ae2ce744931a1a26bbe031dd1d7/undvik-smitta-a4-lattlast-svenska-20032-31.pdf


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2020-04-21 2020-04-21