Svenska Jägareförbundet

Meny
Projektet Jakten på framtiden ska ge svar på frågan: Vart är vi på väg? Foto: Mostphotos

Projektet Jakten på framtiden ska ge svar på frågan: Vart är vi på väg? Foto: Mostphotos

Jakten på framtiden

Jakten på framtiden är ett strategiskt projekt som Svenska Jägareförbundet startade i november 2012.

Syftet med Jakten på framtiden är att med hjälp från hela organisationen arbeta fram en vision, övergripande mål, strategier med mera. Det ska utmynna i en strategisk utvecklingsplan som ska ge svar på frågorna: Vart är vi på väg, och vilka val gör vi för att ta oss dit?

Allt samlas här

På denna sidan kommer information om projektet att samlas. Efterhand ska dokument, enkäter, resultat och allt annat som kommer fram under processen läggas upp på denna sida.

Tanken är att alla medlemmar, kretsar och länsföreningar ska kunna delta i projektet, läsa om metodiken, förstå vad arbetet går ut på. Hela processen ska vara öppen och transparent.

Vill du läsa veta mer om processen/metodiken kan du läsa populärutgåvan av – Jakten på framtiden, som är en förenklad projektbeskrivning.


2012-12-30 2018-09-21