Svenska Jägareförbundet

Meny

Information om pågående kameraövervakning av vilt

Denna text syftar till att beskriva syftet och den rättsliga grund till pågående kameraövervakning. Information om ägaren till kameran och kontaktuppgifter finns på uppsatt kameraövervakningsskylt.

 • Syftet med viltkameran är att övervaka/inventera viltbeståndet på jaktmarken som ett led i min viltvård och för att kunna genomföra en bättre viltförvaltning.
 • Den rättsliga grunden för kamerabevakningen är intresseavvägning enligt artikel 6 Dataskyddsförordningen. Vid intresseavvägningen har jag tagit i beaktandet den eventuella möjligheten att en person kan fångas på bild av viltkameran. Eftersom syftet ej är att ta bilder på personer och då dessa raderas omedelbart anser jag att syftet med viltkameran är större än det eventuella intrånget i personens integritet.
 • Bilder och eventuella ljudupptagningar av människor raderas omedelbart.
 • Som registrerad har du vissa rättigheter enligt Dataskyddsförordningen:
  • Rätt att begära rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter
  • Rätt att begära att bli raderad.
  • Rätt att begära begränsning av dina personuppgifter.
  • Rätt att en gång per år begära utdrag över de personuppgifter som behandlas om dig. Sådan begäran görs till ovan angivna kontaktuppgift.
 • Har ni några synpunkter på kamerabevakningen kan ni klaga till Datainspektionen.

 • Dela med e-mail
 • Skriv ut
2022-03-03 2022-04-05