Svenska Jägareförbundet

Meny

Afrikansk svinpest

Det är en stor framgång att restriktionerna kan börja släppas redan efter sex månader. Foto: Ulrika Karlsson-Arne

Nu lättas restriktionerna i Fagersta

Svenska Jägareförbundet har tillsammans med Statens veterinärmedicinska anstalt och Jordbruksverket gjort något unikt. Redan efter sex månader lättas restriktionerna i området runt Fagersta, kopplat till smittan med afrikansk svinpest.
– Inget annat europeiskt land har lyckats med något liknande. Arbetssättet, där man använder jägare har varit extremt resurseffektivt och framgångsrikt, säger tillförordnade generalsekreteraren Åke Granström.

2024-02-22

Inom kort kan stora delar av befolkningen som bor och verkar runt området där smitta av afrikansk svinpest hittats börja att återgå till mera normala förhållanden.
– Arbetet är långt ifrån klart. Det återstår mycket, men det är en stor framgång att samarbetet mellan två myndigheter och förbundet bidragit till att restriktionerna kan börja släppas efter redan sex månader, säger Lars Björk, som har samordnat jägarnas insats.

Idag (22 februari) meddelande Jordbruksverket att många restriktioner hävs.

I det yttre området tillåts nu:

  • Viss skogsskötsel
  • Jakt tillåts (dock bara med hund i koppel eller lina)
  • Allmänheten får vistas fritt, enskilt eller i mindre grupper

I kärnområdet tillåts nu:

  • Röra sig till fots, med cykel, häst i skog och mark, samt på is enskilt eller i mindre grupper
  • Sportaktiviteter som skidor, skridskoåkning, terrängcykling
  • Jakt på annat vilt än vildsvin (jakt efter vildsvin kräver tillstånd). Hund måste dock hållas i koppel eller lina.

– Svenska Jägareförbundet har ett tydligt uppdrag från Jordbruksverket att söka efter kadaver och genomföra så kallad smittskyddsavlivning. Och det känns väldigt roligt att våra insatser och kunskaper faktiskt varit avgörande.

– Kanske är vi med och sätter en ny standard inom EU hur afrikansk svinpest ska hanteras vid ett utbrott. Jägarna vet att vi skapar mycket samhällsnytta. Kanske bidrar våra insatser till att fler i samhället ser vilken resurs jägarna faktiskt är, säger Åke Granström.

Läs mer om vilka restriktioner som finns kvar på Jordbruksverkets hemsida.

Nu lättas restriktionerna i Fagersta

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Tillbaka till överblick