Svenska Jägareförbundet

Meny

Jakt- och viltvårdsuppdraget

Fler vildsvin skjuts

Jägarna sköt under gångna jaktsäsongen nästan dubbelt så många vildsvin som normalt. Jägareförbundets riksjaktsvårdskonsulent Daniel Ligné kommenterar detta i Ekot idag

2013-07-17

Prognoserna pekar på att jägarna sköt närmare 90 000 vildsvin under den senaste säsongen. Under tidigare tre åren har avskjutningssiffrorna legat på ungefär 55 000 djur. Hurvida det påverkar stammen är oklart eftersom ingen ordentlig inventeringsmetod finns vad gäller vildsvinen. Dock kan man konstatera en minskning i antalet trafikolyckor med vildsvin med närmare 20 procent.

Daniel Ligné tror att vildsvinsstammens tillväxt kommer att ligga kvar på ungefär samma nivå som 2012.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick