Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Svenska Jägareförbundet har nu gett ut en bok som beskriver utvecklingen av det allmänna uppdraget sedan starten 1938.

Svenska Jägareförbundet har nu gett ut en bok som beskriver utvecklingen av det allmänna uppdraget sedan starten 1938.

Allmänna uppdraget 75 år

Svenska Jägareförbundet har ansvarat för det allmänna uppdraget i 75 år.

2013-12-30

Förbundet har nu gett ut en bok som beskriver utvecklingen av det allmänna uppdraget sedan starten 1938.
Jägarna betalar statligt jaktkort, avgiften går till Viltvårdsfonden, som i sin tur bland annat finansierar det allmänna uppdraget. En unik konstruktion, som fortfarande fungerar väl.
Boken är en berättelse om den svenska viltvården och jaktens utveckling i modern tid. Det är en lång, och ibland mödosam tidsresa, som beskrivs. Många motstridiga intressen ska förenas. Resultatet är dock framgångsrikt – vi har idag viltstammar utan motstycke i historien.

Det här är också berättelsen om ett förbund, Svenska Jägareförbundet, som under alla år har haft en ledande roll i att utveckla och förbättra förutsättningarna för jakt- och viltvård.
Jakt har en stark acceptans hos den svenska befolkningen, mycket tack vare de insatser som gjorts av Jägareförbundet.
Svenska Jägareförbundets medlemmar är en stor tillgång av ideella krafter, som tack vare det allmänna uppdraget kan mobiliseras och på ett mycket kostnadseffektivt sätt lösa uppgifter i samhällets tjänst. Utbildning, information, eftersöksverksamhet
och viltövervakning är några exempel.

Det skapar en stor trovärdighet för jägarkåren och för förbundet.
Trovärdigheten bottnar också i den starka tradition, som den svenska jakten är och som går långt tillbaka i tiden. Jakten är en del av vårt kulturarv och jägarna en del i en folkrörelse. Det är något som vi alla har anledning att vara stolta över.

För alla jaktintresserade är denna skrift en förnämlig och lättillgänglig sammanfattning av jakt- och viltvårdens utveckling under de gångna 75 åren, som också ger oss bakgrunden till hur vi bedriver jakten idag.

Björn Sprängare,
ordförande i Svenska Jägareförbundet

Tillbaka till överblick