Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Foto: Thomas Ohlsson

Svenska Jägareförbundets inställning till vildsvinsfällor

Efter att det figurerar bilder på sociala medier om massfångst av vildsvinskultingar i en vildsvinsfälla har debatten gått varm. Därför vill Svenska Jägareförbundet tydliggöra sin syn på vildsvinsfällor.

2015-06-26

Jägareförbundet anser:

  • att det finns ett behov av vildsvinsfällor i vissa situationer, bland annat nära tätorter eller där jakt är svår att utföra.
  • att fällorna ska vara selektiva och främst fånga unga djur
  • att tester visat att det finns vissa problem med stress och skador i samband med fällfångst av vildsvin
  • att vildsvinsfällor inte är effektivt för att reglera den lokala stammens storlek, och att det kräver stor arbetsinsats att sköta en fälla på ett korrekt sätt
  • att fällfångst av vildsvin endast har en begränsad skrämseleffekt från begärliga grödor, till skillnad från vanlig jakt som lär hela flocken att det är farligt att vistas på ett visst fält.
  • att det finns flera etiska gränsdragningsproblem, bland annat om jägare och samhället i övrigt tycker det är okej att fånga många vildsvin i en och samma fälla, samt att flocklevande djur är mindre lämpligt att fånga i fällor.
  • att jägarna måste ta lantbrukets problem som kan uppkomma vid bökningar i odlade grödor på allvar – och att jägare och lantbrukare har en gemensam dialog och målsättning för att minska skadorna
  • att konventionell jakt är bättre för att reglera stammens storlek, vilket jägarna visat under de senaste åren.
  • att massfångst av små kultingar under sommaren kan leda till ombrunst och problem vid den konventionella jakten under hösten.

Magnus Rydholm
kommunikationschef

Tillbaka till överblick