Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Svenska Jägareförbundet jobbar intensivt för att stoppa EU-kommissionens förslag om förändringar om vapenregler för svenska jägare. Foto Magnus Rydholm

”Det viktigaste är att nå effekt”

Svenska Jägareförbundet deltog inte i den gemensamma skrivelse som några aktörer inom jakt och vapenbranschen författat.
– Det finns ett antal anledningar. En av anledningarna är att redan innan dessa organisationer gjort sin skrivelse hade vi fått igång en diskussion med ansvariga politiker, säger Bo Sköld, generalsekreterare.

2015-11-20

Bo SköldBo Sköld.

Svenska Jägareförbundet började arbeta med frågan redan innan EU-kommissionen lagt fram det kritiserade förslaget. Det var genom sitt internationella kontaktnät i EU som förbundet fick kännedom om förslaget var på gång.
– Vapenfrågan är helt central för oss. Självklart lägger vi stora resurser i frågan. Men vi väljer den väg som vi tror är effektivast för våra medlemmar. Och det är inte alltid att göra gemensamma publika utspel. Det viktigaste är att nå effekt, säger Bo Sköld.
När aktörerna ville ha med Svenska Jägareförbundet hade man redan fått kontakt med ledande politiker. Förbundet hade också lyckats förklara frågan och vilka effekter den kommer att få.
– Terrorattacken och oron som politiker och allmänhet visar är verklig. Vi måste respektera den oron och därefter agera på klokt sätt. Annars är risken stor att vi inte får gehör för våra synpunkter, säger Bo Sköld.
Förutom att förbundet valde en annan metod och kände att tonen i brevet blev fel, så stämmer det inte att alla organisationer som påstås stå bakom den uttryckt sitt stöd till detta förfarande utan istället ville vissa ha ett gemensamt ställningstagande där alla var överens.
– Vi har uttalat oss i fler olika medier, på vår hemsida och i Svensk Jakt. Medlemmarna kan lita på att vi lägger ned alla tänkbara resurser på att stoppa de delar i förslaget som skulle inskränka de svenska vapenlagarna. Dessa är onödigt restriktiva redan idag, säger Bo Sköld.
Generalsekreteraren tycker också att det är sorgligt att det i denna stund finns vissa organisationer som väljer att attackera förbundet, istället för att arbeta med frågan.
– Läget är allvarligt och processen går snabbt, då bör vi rikta all energi på att stoppa dåliga förslag – inte kritisera varandra, säger Bo Sköld.

Se följande artiklar.
http://svenskjakt.se/Start/Nyheter/2015/11/ygeman-sverige-ska-kunna-ha-kvar-undantaget/
http://jagareforbundet.se/aktuellt/forbundsnyheter/2015/11/eus-vapenforslag-daligt-for-svenska-jagare/
http://svenskjakt.se/Start/Nyheter/2015/11/hardare-vapenlagar-foreslas-av-eu/
http://svenskjakt.se/Start/Nyheter/2015/11/femarsgrans-for-vapenlicens-kan-inforas/
http://www.svd.se/skarpta-eu-krav-kan-sla-mot-jagare

Tillbaka till överblick