Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Svenska Jägareförbundets arbete ligger bakom att Kammarrätten i Sundsvall ändrar inhibitionsbeslutet. Foto Magnus Rydholm

”En stor arbetsinsats bakom beslutet”

Julhelgen har för många förtroendevalda och anställda ur Svenska Jägareförbundet inneburit fokuserat arbete. Någon egentlig ledighet har inte förekommit. – Det är en stark arbetsinsats. Och det är mycket glädjande att våra insatser har lett till att Kammarrätten i Sundsvall ändrar inhibitionsbeslutet, säger generalsekreteraren Bo Sköld.

2015-12-29

Bo SköldBo Sköld.

Bo Sköld är medveten om att Kammarrättens beslut om att häva inhibitionen för vargjakten i Dalarna och Gävleborg inte på något sätt är slutet på vargfrågan. Det är inte ens slutet på inhibitionsavgörandet i Dalarna och Gävleborg. Kammarrätten ger möjlighet för parterna att inkomma med synpunkter och kan ändra beslutet om det framkommer tillräckliga skäl. Men beslutet innebär i alla fall att jakten kan starta som planerat.

– När jag ser att så många människor helhjärtat kämpar hela julhelgen med att skriva överklaganden och jobba med vargfrågan vill i alla fall jag berätta vilket storartat arbete som läggs ned för att driva medlemmarnas frågor, säger Bo Sköld.

Han vill framför allt lyfta det arbetet som gjorts regionalt.

– Jag vet knappt hur många telefonmöten vi har haft i denna fråga sedan i mitten av december, hur många mejl och andra möten vi haft. Att då få en liten delseger betyder mycket. Nu får vi nya krafter.

– Jag måste säga att jag är riktigt stolt över hur förtroendevalda och personal jobbat med frågan. Men, vi vet ännu inte hur de andra Kammarrätterna kommer att hantera frågan. Så vi står fortfarande på tårna.

Bo Sköld är särskilt nöjd med att det faktabaserade arbetet som karaktäriserar Svenska Jägareförbundet verkar segra i längden.

– Under så många år har förtroendevalda och personal drivit en konsekvent linje, där allt vi tycker baseras på fakta. Detta ger oss trovärdighet.

– Nu får vi hoppas att det finns goda förutsättningar för vargjakt. Jägarna är förberedda för att utföra jakten på bästa sätt med hög etik, säger Bo Sköld.

Tillbaka till överblick