Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Den innvandrade vargen bör märkas omgående. Foto Hans Ring

"Märk den invandrade vargen"

Svenska Jägareförbundet vill att Naturvårdsverket lägger alla tillgängliga resurser på att GPS-märka den nya invandrade vargen, som nu har knutits till en plats i norra Dalarna. – Denna varg får inte påverka den beslutade licensjakten negativt, säger Torbjörn Lövbom, ordförande i Jägareförbundets rovdjursråd.

2015-12-10

Torbjörn LövbomTorbjörn Lövbom.

Den nya invandrade vargen anses vara extremt viktig av forskare och myndigheter eftersom den kan bidra till att förbättra genetiken i den skandinaviska vargstammen.
– Förbundet förstår att den är viktig. Men för att skapa bredare förståelse i vargbygderna måste myndigheterna lägga ned alla tänkbara resurser för att märka den med en GPS-sändare, säger Torbjörn Lövbom.
Han är orolig för att denna varg kan komma att ställa till det för jakten i några Mellansvenska revir, samt eventuella skyddsjakter, i någon slags försiktighetsåtgärd.
– Om myndigheterna inte vet var den finns kan man av säkerhetsskäl välja att stoppa jakten i något revir eller avslå skyddsjakter. Detta är inte rimligt.
Torbjörn Lövbom bedömer dock sannolikheten som väldigt liten att den skulle gå in i ett befintligt revir.
– Vargar agerar normalt sett inte så. De försvarar sitt revir mot andra vargar – ibland med dödlig utgång. Så att en ensam varg skulle gå in i ett jaktområde är inte speciellt troligt. Men för att slippa den diskussionen och spekulationer kring var den håller hus måste den märkas. Och det bör den göras så snart som möjligt. Denna varg får inte minska antalet vargar i den beslutade licensjakten – utan det borde vara precis tvärt om, säger Torbjörn Lövbom.

Utöka jakten istället
Han menar att tack vare att denna varg kommit in i landet så borde jakten utökas.
– Svenska Jägareförbundet har länge velat ha en mer omfattande vargjakt. Ett av många skäl till det är för att skapa utrymme för en varg som denna. Då bör man från myndigheternas sida inte under några omständigheter hålla ner och begränsa antalet vargar som ska fällas i år. Istället bör det tömmas några revir till så man underlättar för vargen att skapa ett eget revir.
– En sådan åtgärd skulle också öka acceptansen för denna varg och förvaltningen betydligt, säger Torbjörn Lövbom

Tillbaka till överblick