Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Foto Magnus Rydholm

Förvaltningsrätten: Ständig tillväxt i rovdjursstammarna

Förvaltningsrätten i Uppsala har idag avgjort målet om licensjakt på varg i Västmanland. Domen blev att upphäva Länsstyrelsens och Naturvårdsverkets beslut, vilket innebär att jakten inte blir av.

2016-01-29

När Förvaltningsrätten i Uppsala, i sina domskäl, beskriver vad som krävs för att få genomföra vargjakt framträder en tung bevisbörda som är ytterst komplicerad, om ens möjlig. Kraven för att få genomföra en licensjakt på varg är således mycket rigorösa och omfattningen av djur måste vara ytterst liten. Förenklat skulle man kunna säga att skjuter man för få vargar ger det inte den effekt på tamdjurshållning som eftersträvas och jakten får avslag av den orsaken. Ökas antalet för att få effekt blir det istället oproportionerligt många och avslag på grund av det. Jakt på 46 vargar i landet och 6 i Västmanland var för mycket för förvaltningsrätten i Uppsala.
 – Med Förvaltningsrätten i Uppsalas argumentering ska alla våra rovdjursstammar vara i ständig tillväxt – alltid – tills födounderlaget kraschar. Tycker hela resonemanget blir absurt när rätten tolkar syftet med Art- och Habitatdirektivet på det sättet, säger Torbjörn Lövbom ordförande i Jägareförbundets rovdjursråd.

Olika tolkningar
Ett antal EU-länder, som lyder under samma lagar som Sverige, genomför omfattande jakt på varg för att hålla stammen på en stabil nivå, utan att dessa bryter mot EU-rätten.
– Jag är inte överraskad över att Förvaltningsrätten upphävde jaktbeslutet, men jag är mycket förvånad vilka krav de lägger på staten för att kunna förvalta rovdjursstammar som har uppnått gynnsam bevarandestatus.
– Vi överväger nu att överklaga beslutet till Kammarrätten i Stockholm. Men det finns många andra aspekter som såväl myndigheter, politiker och andra organisationer måste fundera kring. Vad blir exempelvis konsekvensen om en dylik tolkning av direktivet blir prejudicerande i Sverige, men övriga Europa verkar under andra tolkningar, undrar Torbjörn Lövbom.
Han menar att det kan komma effekter som ingen anar.

Vill till EU-domstolen
– Vi har länge velat att vargfrågan ska hamna i EU-domstolen så att vi får en enhetlig tolkning och ett avgörande som gäller hela EU. Men så länge vi inte får det väntar nog bara fortsatt kaos – tyvärr. Den enda lösningen jag ser just nu är att den växande vargstammen i Europa klassificeras om i bilagorna till direktivet. Och gå från strikt skydd till att den kan omfattas av särskilda åtgärder, säger Torbjörn Lövbom.

Läs hela domen.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick