Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Jä.gare med vapen

Den 27 juni beslutar EU-parlamentet om förändringar i vapendirektivet. Foto: Magnus Rydholm

Förändringar i vapendirektivet - agendan inför beslutet i juni

Under måndagen den 8 februari möttes EU:s inrikesministrar i ett möte angående inkomna synpunkter på det hårt kritiserade förslaget om förändringar i vapendirektivet och hur ett förändrat förslag och vape kan se ut.

2016-02-11

Ett arbetsunderlag hade tagits fram med samlade synpunkter från olika länder inför mötet 8 februari.  Från svensk sida framfördes sex förslag till förändringar i det förslag som tidigare kommit från EU-kommissionen. Läs mer om detta i Svensk Jakt.

 Så här ser agendan inför beslutet ut i fortsättningen!

  • 23 februari 2016 – parlamentets rapportör avger synpunkter
  • 1 mars 2016 – parlamentets jaktgrupp arrangerar möte
  • 15 mars 2016 – hearing arrangerad av EU-parlamentet
  • 23 mars 2016 – ett första utkast till förslag kommer från parlamentet
  • 20 april 2016 – förslaget behandlas av parlamentet
  • 27 april 2016 – sista dag för tillägg till parlamentets förslag
  • 23/24 maj 2016 – behandling av tillägg
  • 13/14 juni 2016 – kompromissförslag behandlas
  • 27 juni 2016 – beslut i parlamentet
Tillbaka till överblick