Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Foto: Oscar Lindvall

Femårslicenser är orimligt och kontraproduktivt

Arbetet med EU:s vapenförslag böljar fram och tillbaka. I det senaste förslaget finns femårslicenser för halvautomater kvar.
– Det är inte rimligt och kommer leda till ökad administration för polisen och byråkrati utan att leda till något positivt, säger Bo Sköld, generalsekreterare för Svenska Jägareförbundet.

2016-05-31

I den svenska riksdagen har man diskuterat fram en gemensam hållning till EU:s vapenförslag. Partierna ville bland annat inte ha femårslicenser.

Men i det senaste protokollet från ministerrådets möte finns detta kvar.

– Regeringen har drivit de allra flesta frågorna bra. Men nu verkar man ha blivit nöjd, trots att liggande förslag innehåller delar som riksdagen och regeringen varit emot, säger Bo Sköld.

Troligen tolkar regeringen skrivningarna på ett positivt sätt, som då ger utrymme för att behålla de regler vi har idag. Problemet är att direktiv är ganska statiska och förbundet vet att domstolar har en tendens att tolka regler restriktivt.

- Jägareförbundet uppmanar inrikesminister Anders Ygeman att verkligen ta tag i frågan och stoppa detta i ministerrådet. Om några år sitter det nya politiker i EU och i Sverige, samt nya jurister som ska tolka vad som avses. Det bästa är regler som är så tydliga att de inte kan misstolkas.

I nuvarande skrivning gäller femårslicenserna bara halvautomatiska kulgevär, men det kan ändras i framtiden om vapenkategorierna skrivs om.

– Regeringen bör vara tydlig med att det är överenskommelsen i riksdagen som ska vara Sveriges linje i denna fråga. Jag hoppas regeringen inte är nöjd med skrivningarna i förslaget när det finns saker som fortfarande borde städas bort, säger Bo Sköld.

Förslaget innehåller i dagsläget krav på förvaring, liknande de vi har i Sverige, för alla EU-länder. Detta har varit ett av regeringens förslag i förhandlingarna.

– Men vi kan inte vara nöjda med att få igenom en viktig fråga, när andra viktiga frågor fortfarande är olösta. Vi hoppas verkligen att Anders Ygeman inte kavlar ner ärmarna förrän vi är i mål, säger Bo Sköld.

Tillbaka till överblick