Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Foto: Johanna Thörnqvist.

Första ronden i EU:s vapendirektiv

– Nu har EU:s utskott för den inre marknaden röstat igenom ett förslag som ger europaparlamentet mandat att förhandla med europeiska kommissionen och rådet inför höstens trepartssamtal. Men inget är klart än, dessutom så ska beslutet implementeras i medlemsstaterna, säger Torbjörn Larsson första vice ordförande i Svenska Jägareförbundet.

2016-07-14

Svenska Jägareförbundet har lagt ned ett stort arbete på att påverka ett missriktat och dåligt underbyggt förslag om nytt vapendirektiv från EU.  De avskyvärda terroristhandlingarna i Paris och Bryssel, har EU all anledning att agera kraftfullt emot och i möjligaste mån förhindra nya attacker. Men fokus bör ligga på den illegala vapenhandeln, inte på att försvåra för laglydiga medborgare.     
När EU-kommissionen lade fram sitt förslag till vapendirektiv var det många som förfasades över förslagen. Kommissionen föreslog att det skulle behövas läkarkontroller, förbud mot halvautomater, förbud mot att distanshandel (internet, annonser och liknande) med mera för att göra det svårare för terrorister. Men därefter har förslaget arbetats om många gånger.
– Vi har precis läst beslutet och det förslag som utskottet tog ställning till. Det innehåller inget som på ett markant sett påverkar jakten direkt i Sverige. Nuvarande skrivning ger de enskilda medlemsstaterna ett förhållandevis stort utrymme att välja hur man vill reglera vapenägandet, säger Torbjörn Larsson.
Halvautomater tillåts, så länge magasinet inte innehåller mer än 20 skott. Det blir inga obligatoriska läkarkontroller, det finns möjligheter till undantag för att få licens för personer under 18 år för till exempel gymnasier med jaktlig inriktning.
– Även handel av vapen på distans får vara kvar, säger Torbjörn Larsson.
– Men än är detta ärendet inte avgjort av EU. Vi ska noggrant analysera delbeslutet de närmaste dagarna och därefter fortsätter vi med arbetet för att säkerställa att direktivet inte påverkar oss negativt, säger Torbjörn Larsson.

Länk till pressmeddelande från EU-parlamentet

Tillbaka till överblick