Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

– Vi ser många förbättringar i det förslag som utskottet i Europaparlamentet kommer att rösta om på onsdag jämfört med kommissionens text. Men det finns mer att göra, sa Torbjörn Larsson under debatten om vapendirektivet i Almedalen.

"Mycket finns kvar att göra!"

Jägareförbundet avslutade Almedalsveckan 2016 med debatt om vapendirektivet. Förbundet representerades i panelen av Torbjörn Larsson, förste vice ordförande. Han konstaterade att förbättringar i vapenförslaget gjorts men att mycket finns kvar att göra.

- Djävulen sitter i detaljerna och Jägareförbundet kommer granska arbetet hela vägen till beslut, sa Torbjörn Larsson i debatten om vapendirektivet.

2016-07-09

På fredagen arrangerade Europahuset debatt med rubriken ”Vapendirektivet förnyas – träffar det rätt?
Redan nu på onsdag den 13 juli röstar Europaparlamentets utskott för den inre marknaden om förslaget.

I panelen representerades jägarna av Torbjörn Larsson. Övriga deltagare var Roland Dahlman ordförande Sveriges Dynamiska Sportskytteförbund, Anna Maria Corazza Bildt, Europaparlamentariker (M), Bodil Valero, Europaparlamentariker (MP) och moderator Markus Bonekamp, Europaparlamentet.

Debatten handlade främst om de risker för begränsningar som kan gälla för svenska jägare och sportskyttar till exempel halvautomatiska vapen, krav om läkarundersökning och distansförsäljning. 

EU-kommissionens första presenterade förslag om ett nytt vapendirektiv var dåligt och saknade nödvändig konsekvensanalys. Berörda parter hade inte konsulterats.

– Vi ser många förbättringar i det förslag som utskottet i Europaparlamentet kommer att rösta om på onsdag jämfört med kommissionens text. Men det finns mer att göra, sa Torbjörn Larsson. 

- Djävulen sitter i detaljerna och Jägareförbundet kommer granska arbetet hela vägen till beslut.

Tillbaka till överblick