Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Svenska Jägareförbundet fortsätter sitt arbete för att stoppa onödiga EU-förbud för vapen. Foto Johanna Thörnqvist

Fortsatt arbete mot vapendirektivet

Det stormade rejält om EU-kommissionens vapendirektiv under våren. Men tro inte att det är stiltje i frågan. Svenska Jägareförbundet arbetar envist vidare för att stoppa förbud och onödiga begränsningar för legala vapen.

Ola Wälimaa.

2016-11-21

Efter de fasansfulla terrorattackerna i Paris sjösatte EU-kommissionen ett vapendirektiv. Syftet var att försvåra för terrorister att komma över och modifiera vapen. Framför allt gick förslaget ut på att torpedera all användning av halvautomatiska vapen.
Men det dröjde inte länge innan kritiken blåste med full styrka. Främst eftersom man inte kan begränsa terrorism genom att sätta hårdare regler på laglydiga sportskyttar och jägare.
Kommissionens förslag behandlades därefter av ministerrådet och senare av utskottet för den inre marknaden. Under processen har de negativa inslagen i kommissionens förslag blivit färre.
– Nu pågår trilogen. Det vill säga samtal mellan kommissionen, ministerrådet och utskottet, som agerar på uppdrag av parlamentet. De ska komma överens om ett gemensamt förslag som senare ska läggas fram för omröstning i parlamentet, förklarar förbundsjuristen Ola Wälimaa.

Tre trilogmöten
Tre möten har genomförts och det verkar som man gör framsteg i försöken att komma överens. Informationen från dessa möten är knapphändig, men det låter som om kommissionen inte är villig att ändra sig kring ett förbud för halvautomater och magasin som rymmer fler än tio skott.
Frågan om regelbundna läkarundersökningar för vapeninnehavare verkar kunna lösa sig genom att respektive medlemsland får i uppdrag att besluta om hur reglerna ska se ut.
Men inget av ovanstående är klart.
– Vi arbetar enträget vidare. Vi verkar både själva, via Nordiskt Jägarsamvirke och FACE, förklarar Ola Wälimaa.
Vad gör Svenska Jägareförbundet?
– Det är många olika saker. Vi har regelbunden kontakt med politiker i riksdagen och i EU. Vi tar fram fakta och förklarar konsekvenser av olika förslag. Det handlar mycket om att få politikerna att förstå hur olika förslag i vapendirektivet kan påverka jägare och sportskyttar.
Men gör arbetet någon nytta?
– Ja, det gör det definitivt. Förbundet har både gjort enskilda insatser och arbetat tillsammans med skytterörelsen. Vi har gjort nytta. Men vi vet ännu inte om våra insatser räcker till. Det är, som ni förstår, svårt att ändra ett dåligt EU-förslag till något bra.
När är trilog-samtalen färdiga?
– Vad jag kan förstå vill man nå en överenskommelse innan året är slut. Men jag vågar inte lova att man lyckas, säger Ola Wälimaa.

Tillbaka till överblick