Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Foto: Madeleine Lewander

Många förslag i vapendirektivet stoppade

Arbetet med vapendirektivet börjar gå mot sitt slut. Nu verkar man vara överens om de flesta detaljerna. – Det ser ganska bra ut, men tyvärr finns det några detaljer vi vill ändra på, säger Torbjörn Larsson, 1:e vice ordförande i Svenska Jägareförbundet.

2016-12-20

När EU-kommissionen offentliggjorde sitt förslag till vapendirektiv var syftet att minska och försvåra för terrorismen. Bland jägare och sportskyttar mottogs förslagen med stor förvåning och ilska. Förslagen skulle bara försvåra för lagliga jägare och sportskyttar – inte de som struntade i lagarna.
Efter ett omfattande arbete verkar nu EU (kommissionen, ministerrådet och ett utskott från parlamentet) ha kommit överens om innehållet i det förslag som ska läggas fram till parlamentet under våren.
– Jägareförbundets och sportskyttarnas stora arbete har gjort stor nytta. De flesta osakliga och ogenomtänkta förslagen är borta, säger Torbjörn Larsson.
Nedanstående förslag har stoppats:

  • Totalt förbud för halvautomater med löstagbara magasin
  • Handel med vapen via internet, annonser och liknande (så kallad distanshandel)
  • Totalförbud för personer under 18 år att inneha vapen
  • Förslag om krav på obligatoriska läkarkontroller för att få licens.

– När vi summerar allting ser vi att den otroliga insats som den samlade jägar- och sportskytterörelsen i Europa har lagt ned har gjort stor nytta. Utan vårt arbete hade förslagen sett helt annorlunda ut.
Men Torbjörn Larsson är inte helt nöjd – än. Han nämner ett antal otydligheter och några mindre lyckade delar som finns kvar.
– För de som är under 18 år finnas det formuleringar om att föräldrar eller vuxna ska ansvara för förvaringen. Texten i vissa paragrafer är omarbetade och det finns motsägelsefull text som måste justeras.
– Därtill är det otydligt om man för halvautomatiska jaktvapen – trots allt – kräver femårslicenser. Detta finns idag för pistoler och revolvrar men skulle öka den administrativa bördan ytterligare. Detta är både onödigt och dumt, säger Torbjörn Larsson.
Om han väger samman helheten vill Torbjörn Larsson framhålla storheterna.
– Att vi fått bort de sämsta förslagen är bra. Att vi även i framtiden kan använda halvautomater, ladda ammunition, byta kolvar på gevär, resa mellan länder, slippa obligatoriska läkarkontroller med mera är bra. Men det känns inte bra att man vill bygga upp mer administration. I baktankarna måste man nämligen ha med sig att de personer som drabbas är de som följer lagar – inte terroristerna.

Tillbaka till överblick