Gör viltvården till en del av jordbruket - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Fälthare i grönska

I det pågående Landsbygdsprogrammet har du möjlighet att gynna viltet genom att du kan använda din träda som viltåker. Foto: Sten Christoffersson

Gör viltvården till en del av jordbruket

Viltet är en del av vårt svenska jordbrukslandskap, oavsett i vilken del av Sverige du befinner dig. Däremot varierar arterna som nyttjar landskapet från norr till söder.

2017-04-30

I norr är det främst klövviltet som nyttjar åkrarna för sitt födosök medan det i söder till största delen är fältviltet som söker skydd, föda och häckningsplatser. 

Säger man viltvård tänker de flesta oftast på åtgärder som jägare och markägare utför för att gynna stammarna av jaktbart vilt, men samtidigt är det åtgärder som bidrar till att bevara och förvalta variationsrikedomen i naturen. Oavsett om du driver ett större eller mindre lantbruk kan du bidra genom just ditt brukande. 

I det pågående Landsbygdsprogrammet har du möjlighet att gynna viltet genom att du kan använda din träda som viltåker. Där kan du ha en blandning av grödor som är särskilt anpassad för att gynna insekter, fåglar och vilt.
Från och med 2016 behöver du inte putsa eller slå av trädan för att du ska få gårdsstöd för den. Med anpassade grödor menar Jordbruksverket till exempel vallfröblandning med blommande örter som rödklöver, vitklöver, cikoria eller honungsört. Samma gäller för obrukade fältkanter som du kan ha som ekologiska fokusarealer.

Mariana Skoglund

Läs mer om viltvård i odlingslandskapet i vår broschyr 

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick