Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Naturvårdsverket får kritik från Jägareförbundets rovdjursråd. Foto Madeleine Lewander

Uttalande: Verket måste lämna bevarandeperspektivet

Svenska Jägareförbundets rovdjursråd kritiserar Naturvårdsverket för att myndigheten inte följer intentionerna i riksdagsbeslutet kring vargstammen. Rovdjursrådet menar att agerandet försvårar genomförandet av en beståndsreglerande licensjakt och konserverar tätheterna i vargstammen.

2017-06-02

Uttalande från Rovdjursrådet:

Igår redovisade Naturvårdsverket resultatet av vinterns varginventering. Resultatet visar att vargstammen ökat något sedan förra inventeringen. Samtidigt informerade de om att beslut om eventuell omräkningsfaktor kommer att tas först våren 2019. Det är bra eftersom det krävs betydligt bättre underlag än en teoretisk beräkning av vargstammens sammansättning för att ens överväga att ändra omräkningsfaktorn.

Samma dag, med inventeringen som grund, delegerade Naturvårdsverket beslutanderätten av licensjakt till länsstyrelserna i det Mellersta förvaltningsområdet. Så långt är allt väl, det är helt i linje med vad riksdagen beslutat. Däremot är det allvarligt att Naturvårdsverket i sin kommunikation av delegationen lägger in värderingar och uppmaningar till länsstyrelserna som strider mot det riksdagen beslutat om.


Naturvårdsverket skriver i sitt pressmeddelande att ”vargstammen haft en svag utveckling de senaste två åren. Det finns därför anledning att vara försiktig när länsstyrelserna bedömer om det går att besluta om licensjakt”.
Svenska Jägareförbundet vill därför påminna Naturvårdsverket om vad riksdagen beslutat. Riksdagen beslutade 2013 att gynnsam bevarandestatus för vargstammen ska vara 170-270 vargar. Vidare beslutade riksdagen ”att vargstammens koncentration ska minskas där den är som tätast”. Det finns således inget beslut om att vargstammen ska öka.
Allt över 270 vargar är fler än det referensvärde som rapporterats till EU. När riksdagen fattade sitt beslut om att minska koncentrationerna var vargstammen på samma nivå som idag.
Det är alltså inte en för liten ökning som är misslyckandet. Misslyckandet ligger i att licenstilldelningarna har varit för låga och att vargkoncentrationerna tillåts öka istället för att minska i flera län.

Nu kommunicerar Naturvårdsverket istället att problemet ligger i att vargstammen inte ökar tillräckligt snabbt! Vilket media också förmedlade. Den bild av vargstammens utveckling som kommuniceras från verket och myndighetens ambitioner med rovdjurspolitiken ligger således inte i linje med gällande riksdagsbeslut. 


Vargförvaltningen är ifrågasatt och vetenskapliga studier visar att klyftan mellan stad och land ökar. De som lever med konsekvenserna av den ökande vargstammen och med starka koncentrationer fick nytt hopp genom Högsta förvaltningsdomstolens dom. Den gav grönt ljus för licensjakt i syfte att skydda deras intressen. Men nu verkar det som att Naturvårdsverket vill försvåra för att riksdagens beslut verkställs. Genom sin uppmaning till länsstyrelserna om restriktivitet i licensgivningen försvårar man inte bara länsstyrelsernas beslutfattande utan skickar även signaler till rättsväsendet och allmänheten om att vargstammens utveckling inte är den önskade. Som myndighet är det viktigt att man håller sig till fakta och intentionen i demokratiskt fattade beslut.  
Naturvårdsverkets roll är att genomföra riksdagens och regeringens beslut. Pressmeddelandet borde därför även ha handlat om att man inte nått målet om att minska vargkoncentrationerna och att länsstyrelserna måste ta hänsyn till det inför höstens licensjaktbeslut – inte försvåra genomförandet av en beståndsreglerande licensjakt.

Svenska Jägareförbundets rovdjursråd:
Torbjörn Lövbom, ordförande 

Lennart Johannesson
Thomas Björklund
Stefan Hoof

Karl-Ludvig Norén

Tillbaka till överblick