Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Att ställa in vargjakten kan underblåsa illegal jakt, menar förbundet. Foto Magnus Rydholm

Vargförvaltningens sista dödsryck

Naturvårdsverkets beslut att stoppa vinterns vargjakt gör att vi nu kanske ser vargförvaltningens sista dödsryck. Konsekvenserna kommer dock slå hårdast mot vargen. För saknas det legala möjligheter att förvalta rovdjuret kommer tyvärr mörka krafter att hitta andra sätt. – Det finns bara ett sätt att återvinna förtroendet – och det är vårt förslag med en så liten vargstam som möjligt, säger Svenska Jägareförbundets ordförande Torbjörn Larsson.

2018-06-07

Grunden i ett rättssamhälle är att staten skapar lagar och regler som alla ska följa. Är tilltron till samhället stor, lagar och regler tydliga, samt att det finns förtroende för målet och verkställande myndigheter kommer människorna att följa lagarna. Så fungerar ett rättssamhälle.
– För att en förvaltning av ett konfliktfyllt rovdjur som vargen ska fungera krävs tydlighet och förutsägbarhet. Vi har varit mycket kritiska till hur man skött vargförvaltningen under alla år. Främst för att man från myndigheters håll inte klarar av att beakta flera olika intressenter samtidigt. Istället för att även beakta förutsättningar för lantbruk, jakt, tamdjursägare med flera så utgår förvaltningen helt ifrån vargens perspektiv.
– Genom tydliga mål och långsiktiga beslut skapas förutsättningar för de människor som berörs att kunna påverka både mål och inriktning på förvaltningen. Att stänga dörren för licensjakt på varg – i en tid då eventuellt illegal jakt börjar begränsa stammens storlek – är ju som att försöka släcka en eld med tändvätska, säger Torbjörn Larsson.
Oavsett vilka förvaltningsnivåer som staten satt upp för vargstammen måste förvaltningen, ha stöd av de som drabbas, menar Svenska Jägareförbundet. Annars får den aldrig legitimitet.
– Ett av grundkraven för att vi ska acceptera varg är att den ska jagas. Utan jakt finns ingen acceptans hos de som drabbas. Idag är det ibland väldigt svårt att få skyddsjakt – och när licensjakten ställs in. Vad ska de drabbade sätta sitt hopp till, undrar Torbjörn Larsson.
Gällande riksdagsbeslut om vargen är det tydligt att koncentrationerna av varg ska minska. Under de fem år som gått har nästan ingenting hänt.
– Det är fortfarande samma koncentrationer i de län som haft rovdjur i många år. Det är ett kapitalt misslyckande. Myndigheterna klarar inte av att förvalta vargen.
Svenska Jägareförbundet oroas av de indikationer som säger att den illegala jakten på varg ökar.
– Misskötseln av vargförvaltningen har pågått så länge att det bara finns ett sätt som kan återvinna förtroendet. Och det är vårt förslag om en så liten vargstam som möjligt, med maximalt 150 individer. Vi kan inte låta byråkraters oförmåga sabotera viltförvaltningen och skapa grogrund för illegal jakt, säger Torbjörn Larsson

Tillbaka till överblick