Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Ett av de mest framträdande förslagen, som Jägareförbundet avstyrker, skulle om det träder i kraft innebära att vanliga brytvapen i kaliber 20 och 16 inte längre kan användas för exempelvis rådjur. (Bild på hagelbössa kaliber 20.) Foto: Madeleine Lewander

Oacceptabla försämringar i Naturvårdsverkets vapenförslag

Jägareförbundet motsätter sig flera av Naturvårdsverkets förslag till föreskrifter om vapen i ett genomgripande remissvar.
- Vi accepterar inga försämringar som sträcker sig utöver kraven i EU:s vapendirektiv, säger förbundsjurist Ola Wälimaa.

2018-09-04

Svenska Jägareförbundet har även tillstyrkt ett antal förslag men flera punkter i vapenförslaget innebär påtagliga försämringar för jägarna.

- Ett av de mest framträdande förslagen, som vi också avstyrker rakt av,  skulle om det träder i kraft innebära att vanliga brytvapen i kaliber 20 och 16 inte längre kan användas för rådjur.

Naturvårdsverket tar inte hänsyn till främst kaliber 20 och 16 som normalt sett har lättare hagelladdningar än kaliber 12 i sin nypåkomna vägledning om val av ammunition med hagelgevär.

- En hagelpatrons effektivitet avgörs inte av kalibern utan av andra faktorer där avståndet är en av de viktigaste men även hagelstorlek och haglens hastighet, säger Ola Wälimaa.
- Om Naturvårdsverket väljer att behålla stycket "Val av ammunition vid jakt med hagelgevär" skulle många normala och beprövade patroner falla bort.

Mer fördelaktigt är dock verkets förslag på att visst utseende och ursprung tas bort på halvautomatiska kulgevär.

Det finns ett behov av enkla och tydliga regler. Naturvårdsverkets förslag gör reglerna enklare och Jägareförbundet tillstyrker därför förslaget i den delen eftersom förslaget innebär att de svårtolkade bestämmerlserna om utseende och ursprung tas bort.

- Vi föreslår som alternativ att Naturvårdsverket går tillbaka till tidigare ordning och återinför en positiv lista över exakt vilka modeller som är tillåtna för jakt. Naturligtvis inom ramen för vad EU:s vapendirektiv medger, säger Ola Wälimaa.

Övrigt att beakta extra i remissvaret är att Jägareförbundet:

  • Avstyrker samtliga förslag på ändringar av kraven på utformning av kolvar och magasinskapacietet på jaktvapen som inte är nödvändiga med hänsyn till kraven i EU:s vapendirektiv.
  • Avstyrker förslaget om att införa en övre begränsing på anslagsenergi för kulvapen.
  • Tillstyrker att gräsand, storskrak och småskrak införs i klass 4.

Madeleine Lewander

Tillbaka till överblick