Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Svenska Jägareförbundet vill precis som verket att all jakt ska vila på bra beslutsunderlag och forskningsresultat, säger generalsekreterare Bo Sköld. Foto: Mostphotos

Bågjakt – befintligt underlag är tillräckligt

Naturvårdsverket har idag beslutat att förslaget om att införa bågjakt behöver utredas mer.

2018-11-30

Svenska Jägareförbundet är lite överraskat att myndigheten först lägger ett skarpt förslag om att införa bågjakt och sedan ändrar sig.
– När en myndighet lägger ett förslag ska det vara ordentligt underbyggt med fakta. Annars ska man inte förslå att införa en ny jaktform. Den faktainsamling som efterfrågas finns redan, både via praktisk erfarenhet och undersökningar i andra länder och från en tidigare försöksjakt i hägn i Sverige.
– Men Svenska Jägareförbundet vill precis som verket att all jakt ska vila på bra beslutsunderlag och forskningsresultat, säger generalsekreterare Bo Sköld.
Som ett led i att införskaffa mer fakta tycker han att det borde införas en väldefinierad försöksjakt.
– Detta tror jag är det ett av bästa sättet att bygga kunskap på. Prova jaktformen och samla erfarenheter som får ligga till grund för ett framtida beslut, säger Bo Sköld.
Svenska Jägareförbundet är positiv till bågjakt eftersom de erfarenheter och undersökningar som gjorts visar att jaktformen fungerar lika bra som med krutvapen.
– I Danmark och Finland, där jaktformen funnits ett antal år, har man nyligen utvärderat hur bågjakten fungerar. Där man också utvidgat jakten eftersom den fungerar på ett oklanderligt sätt. Jag hoppas nu att Naturvårdsverket inte låter denna utredning ta alltför lång tid och använder försöksjakt som ett instrument för att få mer faktaunderlag.
Förbundet anser att det är bra att det framtida beslutet bygger på solid fakta och inte den känsloargumentering som en del aktörer försöker föra fram i sociala medier.
– Jag tycker det är bra verket vill ha fakta för att känna sig trygg i att införa bågjakt i landet. Vi anser att den fakta  och erfarenhet som finns borde vara tillräcklig. Dessa fakta och erfarenheter ligger också som grund till det förslag från Svenska Jägareförbundet och Svenska Bågjägareförbundet lämnade in till Naturvårdsverket i början av året.  Men om verket skyndsamt kan inhämta ett ännu bättre beslutsunderlag så får vi acceptera det, säger Bo Sköld.
Tillbaka till överblick