Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Foto: Madeleine Lewander

Förbundet: Sluta jaga legala vapenägare

Regeringen har skickat en remiss till lagrådet som föreslår hur lagstiftningen ska ändras för att implementera EU:s vapendirektiv i Sverige.
– Även om det bara är ett fåtal jägare som påverkas är förbundet inte nöjt. Regeringen har gått längre än vad direktivet kräver. De strängare reglerna kommer inte leda till färre vapenbrott, men det kommer försvåra skyttet för legala vapenägare, säger generalsekreterare Bo Sköld.

2019-02-15

Genom ett intensivt arbete och ett tydligt remissvar har Svenska Jägareförbundet bidragit till att det endast är ett fåtal jägare som påverkas av implementeringen av vapendirektivet. Främst är det jägare som har halvautomatiska kulgevär med löstagbara magasin med fler än tio skott som påverkas. Andra skytteorganisationer påverkas tyvärr betydligt hårdare än jägarna.
– Det finns undantagsmöjligheter i direktivet, men dessa har inte regeringen använt – fullt ut.  Då kan regeringen svårligen påstå att man genomför en minimiimplementering av vapendirektivet.
Men det som förbundet är mest missnöjt över är EU:s och lagstiftarens syn på legala vapenägare och deras vapenanvändning.
– Legala vapen är inget problem i Sverige. Legala vapenägare sköter sig utan anmärkning och följer de stränga regler Sverige har. Att sätta tuffare regler för människor som redan följer lagstiftningen minskar inte den vapenrelaterade brottsligheten. Det försvårar bara legal vapenanvändning, säger Bo Sköld.
– Grunden för att vi i Sverige ska kunna genomföra en jakt med hög etik ligger i att jägarna tränar skytte. Därför måste det finnas bra förutsättningar för såväl övningsskytte som tävlingsskytte vid skjutbanorna runt om i landet. Idag känner ideellt engagerade människor sig misstänkliggjorda. Kan inte skytteverksamheten och tävlingsverksamheten genomföras på ett enkelt sätt riskerar vi sämre skyttekunskaper i jaktsammanhang. Och det vore mycket olyckligt, säger Bo Sköld.
 
Svenska Jägareförbundet arbetar för jaktens och medlemmarnas bästa. Därför ligger förbundets fokus på vapen som används för jakt och jaktskytteträning, samt de skjutbanor som används för jaktskytteverksamheten.
– Men vi samverkar med andra sportskytteorganisationer. Det har vi gjort under flera år, bland annat i arbetet med dessa frågor. Tillsammans står vi upp för skytterörelsen i Sverige, säger Bo Sköld.
Han understryker att han hoppas regeringen tar till sig av den kritik som kommit fram, sedan lagrådsremissen blev offentlig.
– Det finns några saker som är enkla att ändra och som skulle minska krånglet med implementeringen av direktivet, samt förenkla för både skytteverksamheten och jägarna. Den möjligheten borde regeringen utnyttja.
– Därtill tycker vi att alla positiva delar, som till exempel att ta bort licenskrav för ljuddämpare, borde ha kommit samtidigt med implementeringen av EU-direktivet. Nu har regeringen valt ett annat genomförande för detta och då borde den kunna vara tydlig med när detta ska genomföras, säger Bo Sköld.

Tillbaka till överblick